Aleksandra Bobrowicz

 

CERTYFIKATY I KURSY

  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
  • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego
  • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna
  • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii
  • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
  • Makaton (I stopień)
  • Terapia pozycji oralnej

 

POWRÓT DO REHABILITANTÓW