Alicja Wojtasiewicz

 

  • NDT Bobath Basic
  • PNF podstawowy
  • Kinezjotaping
  • Tkanki miękkie w pediatrii
  • Terapia Ręki I stopień
  • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
  • Integracja sensoryczna I stopień
  • Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabo widzących
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających porozumiewania się cz.1

Zapisz