Anna Stęplowska

 

• NDT- Bobath dla dzieci kurs podstawowy
• PNF podstawowy i rozwijający
• Terapia Manualna wg. koncepcji Kaltenborna i Evjentha
• Kinesiology Taping
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne I
• Jenx – System pozycjonowania dzieci
• Szkolenie z doboru i stosowania zaopatrzenia ortotycznego VIGO
• Szkolenie z zastosowania zaopatrzenia ortotycznego Ultraflex
• Szkolenie Hocoma na operatora robotów ARMEO i LOCOMAT u dzieci z MPDZ
• Thera-togs- zastosowanie kombinezonów w terapii dzieci
• Hemiplegia- prowadzenie terapii u dzieci z hemiplegią
• „Rola zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego w terapii dzieci i młodzieży z niedowładami spastycznymi” – warsztaty
• Asymetria posturalna u niemowląt i dzieci – warsztaty
• Postępy w terapii MPDz – Kurs Medyczny
• Leczenie i rehabilitacja w ortopedii i neurologii dziecięcej – interdyscyplinarne studium przypadków – konferencja z udziałem specjalistów z Belgii.
• Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego
• Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych
• Metody ortezowania i szynowania z tworzyw termoplastycznych Orfit – Stanle

Zapisz