Katarzyna Jaśkowska

 

 • NDT Bobath Basic
 • PNF podstawowy
 • PNF w pediatrii
 • Integracja Sensoryczna I° i II°,
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym,
 • Tkanki miękkie w pediatrii,
 • Terapia ręki I°,
 • Wpływ aktywności tułowia na kończyny górne i dolne,
 • KinesioTaping KT1 oraz KT2,
 • Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
  wg. Swietłany Masgutowej,
 • Makaton I°,
 • ABC Autyzmu,
 • Wstęp do Sensoplastyki.