Kinga Linka

 

  • Kurs podstawowy koncepcji PNF
  • PNF w pediatrii
  • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
  • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
  • Kurs podstawowy i rozszerzony Kinesiobalance
  • AHA – Assisting Hand Assesment
  • Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabo widzących
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się cz.1
  • Planowanie procesu rehabilitacji w celu poprawy funkcji kończyn górnych u pacjentów z  mózgowym porażeniem dziecięcym

Zapisz