Marta Pawlak

Marta Pawlak2018-05-25T08:05:14+00:00

Marta Pawlak

CERTYFIKATY I KURSY

  • NDT Bobath rozwijający (Analiza chodu i planowanie terapii dzieci z MPD)
  • NDT Bobath podstawowy
  • PNF podstawowy
  • Analiza chodu w pediatrii, zarządzanie sprzętem ortotycznym
  • Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami OUN
  • Tkanki miękkie w pediatrii
POWRÓT DO REHABILITANTÓW