Michał Głuchowski 2018-01-18T12:16:41+00:00

Michał Głuchowski

 

  • NDT-Bobath
  • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi
  • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
  • Kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała
  • Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp