Neurologopedia

Neurologopedia

Specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia. Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

Z czego składa się terapia?

1) budowa i funkcjonowanie aparatu mowy,
2) odruchowe reakcje oralne, ich rozwój i dojrzewanie,
3) oddychanie,
4) napięcie mięśniowe okolicy oralnej,
5) czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i żucie,
6) umiejętności prelingwalne niezbędne do nauki mowy,
7) mowa bierna i czynna,
8) kompetencja językowa, komunikacyjna i kulturowo-społeczna, funkcje poznawcze,

Dla kogo?

1) Twoje dziecko ma problem z mówieniem: dwuletnie a nawet trzyletnie dziecko nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy,
2) Twoje dziecko ma problem z jedzeniem: odmawia przyjmowania pokarmów o określonej konsystencji, ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem, nie lubi twardych pokarmów, a Ty nadal podajesz mu miksowane i papkowate pokarmy,
3) u Twojego dziecka obserwujesz nadmierne ślinienie się, stale uchyloną buzię
4) Twoje dziecko jest wcześniakiem, długotrwale przebywało w inkubatorze, było karmione sondą,
5) Twoje dziecko jest dzieckiem z tzw. grupy ryzyka: urodziło się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi,
6) u Twojego dziecka zdiagnozowano zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe
7) Twoje dziecko nie mówi płynnie, powtarza sylaby, wyrazy, jaka się

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY U NEUROLOGOPEDY?

1) jeśli dziecko jest pod stałą opieką lekarzy specjalistów (neurologa, genetyka, laryngologa, audiologa, foniatry, neurochirurga, gastroenterologa) należy zabrać dokumentację medyczną;
2) warto przypomnieć sobie przebieg rozwoju dziecka – kiedy nauczyło się siadać, wstawać? czy krzyczało po urodzeniu? jak przebiegała ciąża? jak przebiegał poród?;
3) co nasze dziecko lubi robić? jak się bawi? czym się bawi? można zabrać ze sobą ulubioną zabawkę dziecka;
4) w jaki sposób wyraża swoje potrzeby, czyli w jaki sposób komunikuje się z nami? czy krzyczy i płacze, czy pokazuje gestem, a może używa innych specyficznych sposobów komunikowania się?;
5) warto zapisać co dziecko je, czym jest karmione, jakie pokarmy są w jego diecie, a jakich spożywania konsekwentnie odmawia, czy karmione jest z butelki? itp.

2018-06-18T11:22:30+00:00