Paulina Krystosiak

 

  • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
  • Integracja sensoryczna I stopień
  • Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • Kinesio Taping KT1 i KT2
  • Instruktor Masażu Shantala
  • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne