Зал познания мира

//Зал познания мира

Зал познания мира

Необычный терапевтический зал, который способствует стимуляции чувств с первых недель жизни ребенка. Bаш ребенок из-за
болезни и ограниченных возможностей не может играть с ровесниками? Никогда не был в кино, на детской площадке или на аттракционах? У ребенка есть проблемы со зрением? Боится шума, незнакомых звуков и движений, имеет сверхчувствительное обоняние? Идей для развлечений в нашей стране много, и каждый визит предоставляет новый опыт.

Зал оснащен:

 • Водяная кровать (Waterbed) – стимулирует баланс и равновесие;
 • Зеркала, статические и мобильные оптические волокна, волоконно-оптические лампы
  и колонна, проектор и фары, дающие эффект перемещающегося облачного и звездного неба — стимулирование зрения и осязания
 • набор для ароматерапии – стимулирует обоняние
 • разнообразные аксессуары для интеграции чувств

NA CZYM POLEGA TERAPIA

Zajęcia terapeutyczne prowadzone z dzieckiem mają na celu kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka. Diagnoza oparta jest na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu oraz na Testach Integracji Sensorycznej. Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów. Są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka i mają postać „naukowej zabawy”. Dziecko będzie zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności, które będą wyzwalać i prowokować odpowiednie, skuteczne reakcje na bodziec sensoryczny. W trakcie zajęć wykonywane będą odpowiednie dla dziecka aktywności dostarczające stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej oraz dotykowej. Stopień trudności tych aktywności będzie stopniowo wzrastać tak, aby wymagać od dziecka bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji. W trakcie terapii preferowane są ukierunkowane zabawy i aktywności swobodnie wykonywane przez dzieci, wyzwalające automatyczne reakcje sensoryczne, aniżeli instruowane, narzucone i ćwiczone konkretne reakcje na bodźce. Terapia jest zazwyczaj dla dziecka przyjemnością, ale jednocześnie ciężką pracą, nastawioną na osiągnięcie sukcesu, który prawdopodobnie byłby niemożliwy w całkowicie spontanicznej zabawie. Ważnym aspektem terapii jest motywacja dziecka. Powyższe cele realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych przyrządów i pomocy terapeutycznych, takich jak: huśtawki, równoważnie, platformy, uprzęże, deskorolki, i wiele innych. Oddziałując na inną grupę zmysłów używamy np.: fakturowych pomocy sensorycznych, obciążników, przyrządów do stymulacji słuchowej, węchowej oraz wzrokowej.

EFEKTY TERAPII

Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom w ramach terapii dziecko może poprawić:

 • sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
 • uwagę i koncentrację
 • zdolności wzrokowe i słuchowe
 • samoświadomość i samoocenę
 • funkcjonowanie emocjonalne

DLA KOGO ?

 • Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi
 • Dzieci z ADHD, ADD
 • Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Dzieci autystycznych
 • Dzieci opóźnionych psycho-ruchowo
 • Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Dzieci cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera)
2017-09-05T07:22:15+00:00