КОНТАКТ

Michał Leśniewski
Michał Leśniewskiвладелец
michal.lesniewski@olinek.com.pl
Agnieszka Berlińska
Agnieszka Berlińskaкоординации менеджер
Kateryna Rudysiuk
Kateryna Rudysiuk
olinek@olinek.com.pl
Julia Rybałko
Julia Rybałko
julia@olinek.com.pl

Valentyna Adroszczuk
Valentyna Adroszczuk
olinek@olinek.com.pl

перевод

PLN

Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa
21 1140 2004 0000 3502 3113 8227
SWIFT BRE Bank/BIC: BREXPLPWMBK
SORT CODE: 1140 2004

BRE Bank S.A./ Bank Rozwoju Eksportu S.A.
Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź

EUR

Centrum Intensywnej Terapii — Olinek
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa

42 1140 2004 0000 3012 0258 9893
SWIFT: BREXPLPWMBK
BRE Bank S.A./ Bank Rozwoju Eksportu S.A.
Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź

Адрес электронной почты

olinek@olinek.com.pl

ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa

+48 221202050

+ 48 22 559 21 37
+ 48 22 841 37 33
+ 48 22 841 34 66
+ 48 605 98 68 98

olinek@olinek.com.pl