Терапия по необходимости

Терапия по необходимости

Первая в Польше реабилитационная программа, созданная на принципах терапии вынужденной необходимости.
Терапия была создана при участии высококвалифицированной команды наших терапевтов. Ее главной темой являются Пираты, которые отправились в морскую экспедицию на поиски приключений. Терапия предназначена для детей с черепно-мозговыми травмами, травмами плечевого сплетения и неврологическими проблемами. Целью терапии является активация верхней конечности (которая слабее) посредством интенсивных занятий, формирования и классификации желаемых движений с помощью исключения более сильной верхней конечности.

Terapia wymuszona koniecznością przeznaczona jest dla dzieci z urazami czaszkowo-mózgowymi, splotu barkowego lub problemami neurologicznymi. U dzieci można zaobserwować rozwijające się „wyuczone nieużywanie” słabszej kończyny górnej. Mimo możliwości motorycznych i funkcjonalnych kończyny dziecko woli używać kończyny bardziej sprawnej aby być bardziej efektywnym i szybszym w życiu codziennym. Celem terapii jest uaktywnienie kończyny górnej poprzez intensywny trening, kształtowanie i stopniowanie pożądanego ruchu z wyłączeniem silniejszej kończyny górnej (przez zablokowanie zdrowej kończyny np gipsem, temblakiem itp.).

Terapia poprzez specjalnie przygotowaną scenografię, akcesoria, stroje oraz muzykę jest formą kreatywnej rehabilitacji. Zabawa jest naturalną formą aktywności każdego dziecka. Jest ogromną motywacją do wykonywania czynności (z góry zaplanowanych przez terapeutów). Także praca w grupie dodatkowo mobilizuje do ćwiczeń.
Każdy dzień turnusu ma inny scenariusz. Piraci przygotowują się do wyprawy statkiem, napotykając na swojej drodze trudności, zadania do wykonania z tajemniczej mapy oraz wskazówki aby odnaleźć skarb.

 

Turnus rehabilitacyjny trwa dwa tygodnie, dwie godziny dziennie + ocena kończyny górnej przed i po turnusie w skali AHA — Assisting Hand Assessment. Jednorazowo podczas zajęć bierze udział 4 pacjentów. Każde dziecko jest pod opieką fizjoterapeuty z ukończonym kursem NDT Bobath podstawowy i rozwijający.

2018-05-24T10:19:37+00:00