ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ 2017-12-07T11:46:12+00:00

Agnieszka Berlińska

Aleksandra Rosłoniec

Beata Wnuk

Anna Stęplowska

Patrycja Dąbrowska-Stańczyk

Dominika Kubis

Anna Sikorska

Michał Głuchowski

Kinga Linka

Bartek Rosołowski

Alicja Wojtasiewicz

Daria Kowalska

Anna Wolska

Kinga Niewczas

Zuzanna Gierlak

Aleksandra Bobrowicz

Daniela Kowalicka

Karolina Gromek

Agnieszka Borysiak

Marta Pawlak

Małgorzata Woszczyńska

Aleksandra Słomińska

Paulina Małek

Magdalena Kątnik