NDT-Bobath

NDT-Bobath

Метод NDT-Bobath был разработан в 40-х годах ХХ века Бертой и Карлом Bobath. С тех пор он используется во всем мире, как для детей, так и для взрослых.
Первый курс в Польше был проведен в 1988 году. Тот курс привели: физиотерапевт — Мэри Квинтон и врач — Элсбет Koeng (Швейцария), которые разработали метод NDT-Bobath для новорожденных.
В Польше, метод NDT-Bobath успешно используется для недоношенных детей, новорожденных и детей старшего возраста с неврологическими, ортопедическими, генетическими синдромами и с различными задержками в развитии.

Wskazania do terapii. Jeśli zauważyłeś u dziecka:

  • nadmierne odginanie główki
  • prężenie kończyn dolnych
  • „baletowe” ustawienie stóp
  • drżenie kończyn
  • silne zaciskanie piąstek
  • niechęć do leżenia na brzuchu
  • stałe pochylenie główki do jednego barku
  • skręcanie tułowia tylko z jednej strony
  • kłopoty zginania i odwodzenia kończyn podczas przewijania

Цель

Хотя занятия в основном проводится индивидуально, их целью всегда есть подготовка ребенка к участию в нормальной семейной и общественной жизни. Этот индивидуальный подход позволяет учитывать психологические потребности ребенка, степень его физических возможностей, общих расстройств, условий жизни в семье и окружающей среде.

W terapii NDT-Bobath terapeuta:

1) wpływa na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia;

2) wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa, obręcz miedniczna i inne części ciała;

3) uczy dziecko prawidłowych mechanizmów odruchu postawy – równoważnych i nastawczych;

4) wyhamowuje patologiczne wzorce i uczy prawidłowych;

5) prowadzi ruch tak długo, póki dziecko samodzielnie nie przejmie ruchu najbardziej zbliżonego do prawidłowego i zautomatyzuje go na swój użytek, w funkcję

2017-09-25T10:49:44+00:00