Aleksandra Rychter

Aleksandra Rychter


  • PNF podstawowy
  • Kinesiotaping
  • Typowe oraz mniej oczywiste przyczyny funkcjonalnej niesprawności kończyny górnej u pacjentów po udarze mózgu
  • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
  • Mobilizacja Tkanek Miękkich i Plastrowanie Dynamiczne w Pediatrii
ZAPISZ SIĘ