Aleksandra Zawistowska

Aleksandra Zawistowska


  • Terapia Ręki jako ważny element terapii zajęciowej
  • Różne wymiary dziecięcej słabowzroczności i zaburzeń widzenia
  • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej - I i II stopień
  • Warsztaty Ortotyka
  • Neuromobolizacje w terapii manualnej
  • Diagnostyka różnicowa i terapia odcinka lędźwiowego, miednicy i stawu biodrowego według zasad koncepcji Maitland - warsztaty
  • Kurs podstawowy koncepcji PNF
  • Warsztaty "Hands on" - "Hands off" w metodzie PNF
  • Kurs Liderów Kierowanego Nauczania
ZAPISZ SIĘ