Katarzyna Savov

Katarzyna Savov


 • NDT Bobath Basic
 • NDT Bobath rozwijający
 • PNF podstawowy
 • Integracja Sensoryczna I i II stopień
 • Functional strength and power training in children with cerebral palsy
 • "Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii"
 • Basic Watsu
 • “Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym. Segmentalne, kinematyczne podejście do rehabilitacji"
 • "Medical Taping Concept" - kurs podstawowy
 • "Fizjoterapia dzieci i młodzieży"
 • EEG Biofeedback – I stopień
 • "Wprowadzenie do rehabilitacji w pediatrycznych zaburzeniach funkcji przedsionka"
 • "Wykorzystanie treningu siłowego w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"
 • "Zastosowanie kombinezonów TheraTogs w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"
 • „Analiza chodu w dziecięcym porażeniu mózgowym”
 • „Badanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym”
 • „Terapia ustno-twarzowa dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym”
 • „Dobór ortez dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”
ZAPISZ SIĘ