Marta Pawluk

Marta Pawluk


 • Studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością, poziom I
 • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi
 • Praca z rodzicami niejadków – intensywny kurs dla profesjonalistów
 • Wrodzone wady metabolizmu a zaburzenia karmienia
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia
 • Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi… - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Terapia ręki Acentrum
 • Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR, I stopień
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Zaburzenia połykanie u dzieci i dorosłych – diagnoza i metody terapii
 • Certyfikowany terapeuta Empathy Dolls
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch, Kurs podstawowy
 • Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem
 • Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
 • Kontakt i komunikacja dorosłego z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) (drugi stopień)
 • ACC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewanie się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się (pierwszy stopień)
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
ZAPISZ SIĘ