Patrycja Dąbrowska-Stańczyk

Patrycja Dąbrowska-Stańczyk


 • NDT Bobath Basic
 • PNF Podstawowy i Rozwijający
 • PNF i Skoliozy
 • PNF w Pediatrii
 • Kinesiology Taping Podstawowy
 • Analiza i Terapia Dziecka Zagrożonego wg metod NDT Bobath i Vojty
 • Praca z dzieckiem ze spastycznością - wspomaganie funkcji ruchowych
 • Użycie analizy chodu do zaprojektowania zaopatrzenia ortopedycznego - podejście kinematyczne i segmentalne wg. Elaine Owen
 • Różne wymiary dziecięcej słabowzroczności i zaburzeń widzenia
 • Rozwój niemowlęcia - prawidłowy i zaburzony rozwój niemowlęcia i małego dziecka. Program wczesnej terapii i stymulacji psychoruchowej w oparciu o neurofizjologię rozwoju
 • Dziecko wiotkie - praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego
 • Terapia Ręki - funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych kończyny górnej i ręki, funkcji dnia codziennego i funkcji grafomotorycznych oraz inne formy stymulacji
 • Gimnastyka korekcyjna w wadach postawy, skrzywieniach kręgosłupa - usprawnianie
ZAPISZ SIĘ