Kinga Linka

Kinga Linka


  • PNF podstawowy
  • PNF w pediatrii
  • AHA – Assisting Hand Assessment
  • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
  • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
  • Planowanie procesu rehabilitacji w celu poprawy funkcji kończyn górnych u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • Kinesiobalance – kurs podstawowy i rozszerzony
  • Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabo widzących
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
  • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
ZAPISZ SIĘ