Martyna Pawlikowska

Martyna Pawlikowska


  • Integracja Sensoryczna – I i II stopień
  • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
  • Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu
  • Różne wymiary dziecięcej słabowzroczności i zaburzeń widzenia
  • Korowe zaburzenia widzenia (Christine Roman-Lantzy)
ZAPISZ SIĘ