Patrycja Grynczel

Patrycja Grynczel


  • PNF podstawowy
  • Zintegrowane Metody Fizjoterapii
  • Diagnostyka Obrazowa RTG, KT i MRI
  • Analiza radiologiczna w ortopedii i onkologii narządu ruchu
  • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży i po porodzie
ZAPISZ SIĘ