Paulina Krystosiak

Paulina Krystosiak


 • NDT Bobath Basic
 • Integracja sensoryczna I i II stopień
 • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
 • Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii
 • Kinesio Taping KT1 i KT2
 • Masaż Shantala
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
 • Korowe zaburzenia widzenia (Christine Roman-Lantzy),
 • Różne wymiary dziecięcej słabowzroczności i zaburzeń widzenia
 • Nowe podejście do terapii deformacji stopy (Beverly Cusik),
 • Najnowsze spojrzenie na problem spastyczności wśród dzieci z MPD w postaci diplegii (Beverly Cusik)
ZAPISZ SIĘ