Hyperbaric chamber

Hyperbaric chamber


Using pressure which is higher than the normal atmospheric pressure makes it possible for oxygen to penetrate tissues of the body. This means that oxygen gets to all these spots which, in normal conditions, it could not reach – spots with poor blood supply – wounds or after-injury places.

Ekspozycja pacjenta na tlen znajdujący się pod zwiększonym ciśnieniem w szczelnym pomieszczeniu, skutecznie wysyca tkanki tlenem. Tlen przenika nie tylko do czerwonych krwinek – jego stężenie zwiększa się także w osoczu, układzie limfatycznym i płynie mózgowo-rdzeniowym.W czasie gdy pacjent przebywa w komorze, odpoczywając, słuchając muzyki lub czytając gazetę, jego ciało odnosi korzyści, jakie nie mogą być osiągnięte przez żaden inny rodzaj terapii.

The patient exposed to higher pressure in a sealed room, has their tissues saturated with oxygen, which penetrates not only red blood cells but also serum, the lymphatic system and cerebrospinal fluid. While relaxing, listening to music or reading a newspaper in a hyperbaric chamber, the patient’s body is being pumped with oxygen, like in no other type of treatment.

ZAPISZ SIĘ