Najczęściej zadawane pytania

1. W jaki sposób można zapisać się na turnus?

Zapisy na turnusy rehabilitacyjne prowadzimy telefonicznie lub mailowo. Można też zgłosić się do nas osobiście i przy okazji zobaczyć jak wygląda Olinek.

2. Czy żeby zapisać się na turnus trzeba mieć skierowanie od lekarza prowadzącego?

Przy zapisywaniu na turnusy nie wymagamy skierowań. Czasem jednak rodzice pacjentów z problemami np. kardiologicznymi lub/i oddechowymi proszeni są o okazanie nam zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia intensywnej fizjoterapii.

3. Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać?

W pierwszym dniu turnusu zapoznajemy się z dokumentacją medyczną – epikryzy lekarskie, wypisy ze szpitala, zdjęcia RTG stawów biodrowych i kręgosłupa. Zależy nam zwłaszcza na zdjęciach RTG i najbardziej aktualnych epikryzach.

4. Czy przyjeżdżając na turnus należy ze sobą zabrać jakiś specjalny strój?

Pacjent przyjeżdżający na turnus powinien mieć wygodny bawełniany podkoszulek (najlepiej z długimi rękawami), wygodne getry i skarpetki.

5. Jakie zajęcia wchodzą w skład turnusu?

Naszą podstawową jednostką fizjoterapeutyczną jest 2,5-godzinna sesja rehabilitacji ruchowej. Dziennie pacjenci uczestniczą w jednej lub dwóch sesjach fizjoterapeutycznych (jedna sesja rano, druga po południu). Oprócz 2,5-godzinnej sesji rehabilitacji ruchowej korzystać można również z 1-godzinnej terapii ręki, 1-godzinnej Integracji Sensorycznej, terapii neurologopedycznej lub terapii na bieżni w wodzie. To, w jakich zajęciach i z jaką częstotliwością pacjent będzie uczestniczył, zależy od decyzji terapeuty prowadzącego fizjoterapię i od preferencji rodziców/opiekunów.

6. Kto układa program terapii?

Program terapii układany jest przez fizjoterapeutę w porozumieniu z opiekunami na podstawie wywiadu i dokumentacji medycznej oraz szeregu testów fizjoterapeutycznych przeprowadzanych podczas pierwszego spotkania.

7. Czas trwania turnusu?

Zapisujemy na turnusy 5-dniowe, 10-dniowe, 15-dniowe, a nawet 20-dniowe. Długość turnusu zależy od preferencji naszych pacjentów. Terapia odbywa się od poniedziałku do piątku.

8. Czy jest terapia odbywa się też w sobotę?

Terapia turnusowa toczy się od poniedziałku do piątku. Po wcześniejszym ustaleniu z terapeuta istnieje możliwość dodatkowej terapii w sobotę.

9. W jakich godzinach toczy się terapia?

Terapii odbywają się od godziny 7 rano do 20.

10. W jakim wieku dziecko może rozpocząć terapie w kombinezonie?

Kombinezon TheraSuit możemy założyć pacjentowi, który ukończył 2,5 roku.

11. Jak często dziecko powinno brać udział w turnusie?

Częstotliwość, z jaką pacjent powinien uczestniczyć w turnusach ustala terapeuta (w porozumieniu z opiekunem) – podczas pierwszego turnusu.

12. Jaka jest cena turnusu?

Cena turnusu zależy od rodzajów i ilości terapii. By obliczyć całkowity koszt turnusu sumujemy koszt poszczególnych zajęć.

13. Czy koszt turnusu obejmuje wyżywienie?

Koszt turnusu nie obejmuje wyżywienia i zakwaterowania. W tym samym budynku znajduje się hotel i restauracja.

14. Gdzie można się zakwaterować podczas turnusu?

Dysponujemy kilkoma mieszkaniami w pobliżu Olinka. W tym samym budynku jest również hotel, w którym możemy rezerwować pokoje dla naszych gości.

15. Co się dzieje, jeśli okazuje się, że 2,5-godzinna sesja fizjoterapeutyczna to za długo i dziecko jest nadmienię zmęczone?

Zdarza się, że sesja 2,5-godzinna jest dla pacjenta zbyt intensywna. Wtedy skracamy ją do 2 lub 1,5 lub 1,15 godziny. Taka krótsza sesja jest proporcjonalnie tańsza.

16. Czy cena terapii zmienia się jeśli dziecko ćwiczy bez kombinezonu TheraSuit/TheraTogs?

Cena jest taka sama, niezależnie od tego, czy pacjent pracuje w kombinezonie czy bez. Cena zmienia się tylko jeśli terapia zostaje skrócona (po wcześniejszych ustaleniach z terapeutą).

17. Czy płatność za turnus może być uregulowana ze środków fundacji, w której dziecko ma swoje subkonto?

Tak, wystawiamy faktury na fundacje wskazane przez rodziców i zazwyczaj sami wysyłamy faktury do fundacji.

18. Czy w Olinku można wykorzystać dofinansowanie ze środków PFRON-u.

W Olinku nie ma możliwości wykorzystania dofinansowania ze środków PFRON-u.

19. Czy podczas turnusu można zapisać się jeszcze na jakieś dodatkowe terapie lub zmienić trochę program terapii?

Tak, podczas turnusu można zapisać się na dodatkowe terapie. Jeśli zachodzi taka potrzeba, w porozumieniu z terapeutami, można przeorganizować plan terapii.

20. Co się stanie, jeśli dziecko zachoruje podczas turnusu? Czy trzeba płacić za terapie, które zostały zarezerwowane przed turnusem, ale się nie odbyły?

Terapie odwołane w tym samym dniu są płatne w 100%. Jeśli natomiast wiemy dzień wcześniej, że pacjent nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, płatności nie pobieramy.

21. Jak regulować płatność za turnus?

Płatność za turnus regulować można gotówką lub przelewem bankowym do ostatniego dnia turnusu. Dla dzieci korzystających z subkont w fundacjach , wystawiamy fakturę przelewową bezgotówkową , którą sami wysyłamy do wskazanej Fundacji.

22. Czy trzeba wcześniej wpłacać zaliczkę?

W momencie przyjmowania zapisu, prosimy, by nasi klienci wpłacili na nasze konto zaliczkę w wysokości 215 złotych.