1. W jaki sposób można zapisać się na turnus?

Zapisy na turnusy rehabilitacyjne prowadzimy telefonicznie pod numerem 22 559 21 37 lub 22 120 20 50 lub mailowo na adres : olinek@olinek.com.pl

Można też zgłosić się do nas osobiście do siedziby firmy ul.Bobrowiecka 9 w Warszawie  i przy okazji zobaczyć jak wygląda Olinek, sale i wyposażenie.

2. Czy żeby zapisać się na turnus trzeba mieć skierowanie od lekarza prowadzącego?

Przy zapisywaniu na turnusy nie wymagamy skierowań. Po kontakcie mailowym, wysyłamy ankietę do wypełnienia z opisem stanu funkcjonalnego pacjenta, na podstawie której proponujmey podstawowy program rehabilitacji. Należy jednak pamiętać że dopiero na pierwszej wizycie po obejrzeniu dziecka i zrobienia mu testów funkcjonalnych, możemy zmodyfikować program i dodać najlepsze spersonalizowane terapie dla potrzeb pacjenta.

Rodzice pacjentów z problemami np. kardiologicznymi lub/i oddechowymi proszeni są o okazanie nam zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia intensywnej fizjoterapii.

3. Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać?

W pierwszym dniu turnusu zapoznajemy się z dokumentacją medyczną – epikryzy lekarskie, wypisy ze szpitala, zdjęcia RTG stawów biodrowych i kręgosłupa. Zależy nam zwłaszcza na zdjęciach RTG i najbardziej aktualnych epikryzach. Im więcej kompletnej dokumentacji tym lepszy mamy obraz stanu pacjenta i jego potrzeb.

4. Czy przyjeżdżając na turnus należy ze sobą zabrać jakiś specjalny strój?

Pacjent przyjeżdżający na turnus powinien mieć wygodny bawełniany podkoszulek (najlepiej z długimi rękawami), wygodne getry i skarpetki. Dzieci ćwiczą w swoim obuwiu. Każdy pacjent powinien mieć strój rezerwowy na wypadek przesikania , pobrudzenia ubrania lub innej awarii

5. Jakie zajęcia wchodzą w skład turnusu?

Naszą podstawową jednostką fizjoterapeutyczną jest 2 – 2,5-godzinna sesja rehabilitacji ruchowej funkcjonalnej. Dziennie pacjenci uczestniczą w sesjach fizjoterapeutycznych w godzinach wyznaczonych przez biuro. Oprócz sesji rehabilitacji ruchowej funkcjonalnej, proponujemy terapię ręki, terapię Integracji Sensorycznej, terapii neurologopedycznej lub terapii na bieżni w wodzie, terapię Tomatisa, psychologa, terapie reedukacji chodu w robotach Innowalk lub Prodrobot.

W jakich zajęciach i z jaką częstotliwością pacjent będzie uczestniczył, zależy od decyzji terapeuty prowadzącego fizjoterapię i od preferencji rodziców/opiekunów.

6. Kto układa program terapii?

Program terapii układany jest przez fizjoterapeutę w porozumieniu z opiekunami na podstawie wywiadu i dokumentacji medycznej, ankiety stanu funkcjonalnego pacjenta,  oraz szeregu testów fizjoterapeutycznych przeprowadzanych podczas pierwszego spotkania, pierwszego dnia terapii w Centrum Olinek.

7. Czas trwania turnusu?

Zapisujemy na turnusy 5-dniowe, 10-dniowe, 15-dniowe, a nawet 20-dniowe, mamy tez pacjentów w stałej terapii rocznej. Długość turnusu zależy od preferencji naszych pacjentów i opiekunów. Terapia odbywa się od poniedziałku do piątku.

8. Czy jest terapia odbywa się też w sobotę?

Terapia turnusowa toczy się od poniedziałku do piątku. Po wcześniejszym ustaleniu z terapeuta istnieje możliwość dodatkowej terapii w sobotę.

9. W jakich godzinach toczy się terapia?

Terapii odbywają się od godziny 8.00  rano do 19.00 .

10. W jakim wieku dziecko może rozpocząć terapie w kombinezonie?

Kombinezon TheraSuit , OlinekSuit, Theratogs i inne kombinezony traktujemy jako pomoc terapeutyczną i są ubierane pacjentom do zwiększenia efektywności terapii,

11. Jak często dziecko powinno brać udział w turnusie?

Częstotliwość, z jaką pacjent powinien uczestniczyć w turnusach ustala terapeuta (lub pracownik biura w porozumieniu z opiekunem) – podczas pierwszego turnusu.

12. Jaka jest cena turnusu?

Cena turnusu zależy od rodzajów i ilości terapii. By obliczyć całkowity koszt turnusu sumujemy koszt poszczególnych zajęć.

13. Czy koszt turnusu obejmuje wyżywienie?

Koszt turnusu nie obejmuje wyżywienia i zakwaterowania. Na naszej stronie www.olinek.com.pl  jest zakładka – zakwaterowanie , na której znajdziecie namiary na firmy wynajmujące apartamenty naszym pacjentom, tuż obok Centrum Olinek. W okolicy Centrum Olinek są trzy restauracje sprzedające domowe dania obiadowe na miejscu lub na wynos.

14. Co się dzieje, jeśli okazuje się, że 2,5-godzinna sesja fizjoterapeutyczna to za długo i dziecko jest nadmienię zmęczone?

Zdarza się, że sesja 2,5-godzinna jest dla pacjenta zbyt intensywna. Wtedy skracamy ją do 2 lub 1,5 lub 1,15 godziny. Taka krótsza sesja jest proporcjonalnie tańsza.

15. Czy płatność za turnus może być uregulowana ze środków fundacji, w której dziecko ma swoje subkonto?

Tak, wystawiamy faktury na fundacje wskazane przez rodziców i zazwyczaj sami wysyłamy faktury do fundacji. Płatności są możliwe na miejscu w kasie: gotówką , kartą, blikiem lub bezgotówkowe przelewem na konto Olinka lub za pośrednictwem wskazanego przez rodzica płatnika.

16. Czy w Olinku można wykorzystać dofinansowanie ze środków PFRON-u.

W Olinku nie ma możliwości wykorzystania dofinansowania ze środków PFRON-u.

17. Czy podczas turnusu można zapisać się jeszcze na jakieś dodatkowe terapie lub zmienić trochę program terapii?

Tak, podczas turnusu można zapisać się na dodatkowe terapie. Jeśli zachodzi taka potrzeba i chęć ze strony opiekuna pacjenta lub samego pacjenta, w porozumieniu z terapeutami, można przeorganizować plan terapii.

18. Co się stanie, jeśli dziecko zachoruje podczas turnusu? Czy trzeba płacić za terapie, które zostały zarezerwowane przed turnusem, ale się nie odbyły?

Terapie turnusowe odwołane w tym samym dniu i po 15.00 dnia poprzedniego są płatne w 100%. Jeśli wiemy dzień wcześniej, że pacjent nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach z powodu choroby, odwołujemy zajęcia bezpłatnie.

Terapie ambulatoryjne rezerwowane na wybrane dni tygodnia, potwierdzone do piątku w tygodniu poprzedzającym są płatne bez względu na powód odwołania.

21. Jak regulować płatność za turnus?

Płatność za turnus regulować można gotówką lub przelewem bankowym w każdy piątek tygodnia terapii w kasie Centrum Olinek. Dla dzieci korzystających z subkont w fundacjach, wystawiamy fakturę przelewową bezgotówkową , którą sami wysyłamy do wskazanej Fundacji.

22. Czy trzeba wcześniej wpłacać zaliczkę?

W momencie przyjmowania zapisu, prosimy, by nasi klienci wpłacili na nasze konto zaliczkę w wysokości 500 złotych lub 100 euro za każdy rezerwowany tydzień terapii. Zapisy na turnusy i terapie ambulatoryjne przyjmujemy tylko mailowo na adres : olinek@olinek.com.pl