Rehabilitacja w epilepsji wczesnodziecięcej – padaczka u dzieci

Czym jest epilepsja wczesnodziecięca?

Epilepsja wczesnodziecięca to stan, który charakteryzuje się występowaniem napadów drgawkowych u dzieci w bardzo młodym wieku, zwykle przed ukończeniem szóstego roku życia. Epilepsja wczesnodziecięca może mieć różnorodne przyczyny, uszkodzenia mózgu powstałe okołoporodowo lub w wieku późniejszym, infekcje mózgu, nieprawidłowości rozwojowe mózgu, a także inne schorzenia neurologiczne, genetyczne lub metaboliczne.

W epilepsji ataki mogą przyjąć różne formy, na przykład napadów zgięciowych, drgawkowych, prężenia ciała, uciekania gałek ocznych, tików w obrębie głowy, kończyn górnych i dolnych, znieruchomienie, a często są to jedynie subtelne zmiany zachowania trudne do wychwycenia nawet dla opiekunów dziecka. Rodzice powinni zwracać uwagę na inne potencjalne objawy, które mogą występować takie jak opóźnienia w rozwoju psychoruchowego, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej problemy z uczeniem się, koncentracją czy zapamiętywaniem, trudności w zachowaniu, nagła zmiana zachowania.

Jak zdiagnozować i leczyć padaczkę u dziecka?

Epilepsje wczesnodziecięcą może zdiagnozować lekarz neurolog. Diagnostyka obejmuje wywiad z rodzicami, wywiad medyczny, obserwacje objawów, badanie kliniczne oraz badania obrazowe: elektroencefalografia (EEG), która rejestruje aktywność elektryczną mózgu, oraz obrazowanie mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI).

Leczenie padaczki uogólnionej dzieci i młodzieży polega na indywidulanym dobraniu leków przeciwpadaczkowych oraz na rehabilitacji, której celem jest wspieranie rozwoju psychoruchowego. Ważne jest też wspieranie i edukacja opiekunów dziecka alby lepiej mogli zrozumieć chorobę swojego dziecka i efektywnie im pomagać i wspierać.  W niektórych przypadkach można stosować terapie dietetyczne, np. dieta ketogeniczna. Inne metody leczenia padaczki to: stymulacja nerwu błędnego, głęboka stymulacja mózgu, chirurgia.

Często diagnoza i leczenie epilepsji wczesnodziecięcej są wyzwaniem dla rodziców i specjalistów z uwagi na młody wiek pacjentów oraz specyfikę rozwoju dziecięcego mózgu.

Padaczka wczesnodziecięca to bardzo złożona choroba, która wymaga kompleksowego podejścia terapeutycznego oraz stałego wsparcia medycznego. Terapia powinna być kompleksowa. W zakresie terapii dziecko powinno być pod opieką fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, logopedy, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej.

Rehabilitacja dziecka z padaczką

Celem prowadzonej rehabilitacji jest uzyskanie i utrzymanie maksymalnej sprawności i samodzielności, uzyskanie wysokiej wydolności i wytrzymałości organizmu oraz maksymalnej jakości życia. Brak regularnej terapii w zakresie fizjoterapii, terapii ręki, terapii mowy, terapii psychologiczno pedagogicznej, integracji sensorycznej może prowadzić do pogorszenia stanu funkcjonalnego dziecka i skutkować pogłębieniem niepełnosprawności i utratą samodzielności.

Dzieci i młodzież z padaczką uogólnioną przejawiają liczne problemy, które ograniczają rozwój ich samodzielności, najczęstsze z nich to:

– zaburzona równowaga i koordynacja ruchowa

– osłabiona siła mięśniowa

– obniżone napięcie mięśniowe

– opóźnienie rozwoju dużej motoryki- opóźnienie w zdobywaniu kamieni milowych wieku rozwojowego takich jak: brak kontroli głowy i aktywnego podporu 3 miesiącu życia, obroty, samodzielny siad, czworakowanie, wstawanie przy sprzętach, chodzenie do boku, chodzenie. W późniejszym wieku   trudności z chodzeniem, bieganiem, wchodzeniem i schodzeniem po schodach, staniem na jednej nodze, przysiadami, pokonywaniem przeszkód, czy chodzeniem po nierównym podłożu.

– zaburzony rozwój motoryki małej: trudności z chwytaniem i utrzymaniem przedmiotu, brak odpowiedniej manipulacji wewnątrz dłoni, osłabienie precyzji ruchu i siły, trudności z nauką czynności dnia codziennego

– zaburzenia integracji sensorycznej: trudności z przetwarzaniem bodźców sensorycznych, nadwrażliwość lub podwrażliwość (słuchowa, czuciowa, smakowa, przedsionkowa)

– zaburzenia mowy- opóźniony rozwój mowy, brak mowy werbalnej,

– zaburzenia w sferze orofacjalnej- trudność z jedzeniem i połykaniem, uboga mimika,

– opóźniony rozwój poznawczy i emocjonalny- niepełnosprawność intelektualna, zachowania trudne, trudności z zabawą.

Rehabilitacja dziecka z padaczką w Olinku

W Centrum Intensywnej Terapii OLINEK mamy duże doświadczenie w prowadzaniu dzieci z padaczką w różnym wieku, już od pierwszych dni zdiagnozowanej choroby. Rodzaj i intensywność terapii dobieramy indywidulanie w zależności od stanu funkcjonalnego dziecka, wieku, częstotliwości i intensywności napadów oraz obecności innych schorzeń oraz stosowanego leczenia.

Badania dowodzą, że regularna rehabilitacja oraz odpowiednio dobrany program domowy może przyczynić się do poprawy samodzielności, zdolności motorycznych i ogólnego stanu zdrowia. 

We wczesnym dzieciństwie układ nerwowy ma wysoką zdolność do zmian i adaptacji co daje dużą nadzieję na poprawę stanu dzieci z padaczką. Dzięki temu, że ośrodkowy układ nerwowy jest plastyczny- to znaczy, że ma dużą zdolność do reorganizacji i kompensacji uszkodzeń i zaburzeń powstałych w wyniku aktywności padaczkowej.

Dlatego kompleksowa rehabilitacja jest tak istotna w podejściu terapeutycznym leczenia dzieci z padaczką. Dzięki regularnemu bodźcowaniu układu nerwowego stymulujemy procesy naprawcze, reorganizacyjne i kompensacyjne mózgu. 

W Centrum Intensywnej Terapii OLINEK zapewniamy kompleksową rehabilitacje dla dzieci od 0-18 roku życia. Zajęcia mogą być realizowane w systemie ambulatoryjnym i turnusowym. Rehabilitacja obejmuje:

– fizjoterapię ruchową (dla dzieci do 12 miesiąca życia metodą NDT Bobath Baby)

– terapie ręki, terapię zajęciową, ergoterapie

– terapie neurologopedyczną i logopedyczną, w tym korzystanie z narzędzi AAC, C-EYE

– terapie integracji sensorycznej

– terapia psychologiczna

– dobór odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i zaopatrzenia ortopedycznego tak by zapewnić dziecku maksymalną sprawność i samodzielność

– dodatkowe terapie takie jak: trening uwagi słuchowej profesora Tomatisa, dogoterapia, masaż.

Przed rozpoczęciem rehabilitacji w naszym centrum zalecamy pierwszorazową konsultację, na której przeprowadzimy wywiad z opiekunami, badanie dziecka i wnikliwą analizę i ocenę rozwoju dziecka. Na tej podstawie dobierzemy odpowiednie terapie i zaplanujemy rehabilitacje.

Proponowane programy terapeutyczne:

Dzieci od 0 do 12 miesiąca życia

2x1h NDT Bobath Baby/ 1h neurologopeda 2 razy w tygodniu/ 1h psycholog 1raz w tygodniu – 5-10 dni

Dzieci od 1- 3 roku życia

2x1h NDT Bobath/ 1h TR/ 1h neurologopeda 3 razy w tygodniu / 1h integracja sensoryczna/ 1h psycholog 1h raz w tygodniu/ 1

Dzieci powyżej 3 roku życia

1,5- 2h fizjoterapii/ 1h integracja sensoryczna/ 1h terapia ręki/ 1h neurologopeda 3 razy w tygodniu/ 1h psycholog raz w tygodniu

Podczas turnusu jest możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych takich jak dogoterapia czy masaż.

Wszystkie programy terapeutyczne dobieramy indywidulanie na podstawie konsultacji lub wywiadu z rodzicem (ankiety).

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii