Agnieszka Berlińska

Agnieszka Berlińska


  • NDT Bobath Basic
  • NDT Bobath Rozwijający
  • Terapia ręki - I i II stopień
  • Interdyscyplinarne leczenie dzieci z MPD - WANDAFONDS
  • Kinesiotaping
  • TheraBand Academy
  • Metody ortezowania i szynowania z tworzyw termoplastycznych Orfit-Stanley
ZAPISZ SIĘ