Agnieszka Borysiak

Agnieszka Borysiak


  • NDT Bobath Basic
  • PNF podstawowy
  • PNF w pediatrii
  • Terapia ręki I stopień
  • Kinesiotaping KT1/KT2
  • Terapia tkanek miękkich
  • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
  • TheraBand Academy
  • Adaptacja niemowląt i dzieci do środowiska wodnego
  • Diagnostyka obrazowa RTG, KT, MRI w ortopedii, traumatologii i onkologii narządu ruchu
ZAPISZ SIĘ