Anna Wolska

Anna Wolska


  • NDT Bobath Basic
  • PNF podstawowy
  • PNF w pediatrii
  • Integracja sensoryczna I stopień
  • Terapia ręki I i II stopień
  • Kinesiotaping - kurs podstawowy
  • Mobilizacje tkanek miękkich I plastrowanie dynamiczne w pediatrii
ZAPISZ SIĘ