Joanna Filińska

Joanna Filińska


 • Integracyjna terapia blizn (2021)
 • NDT Bobath Basic (2020)
 • Terapia manualna w logopedii (Cognitus 2020)
 • Innowacyjne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w ujęciu logopedyczno-pedagogicznym (Cognitus 2020)
 • Diagnostyka mobilności u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (ISPO 2019)
 • Wykorzystanie ortotyki w terapii pacjentów neurologicznych (TherapyInLife 2019)
 • Najnowsze spojrzenie na problem spastyczności wśród dzieci z mpd w postacie diplegii (Beverly Crusick 2019)
 • Nowe podejście do terapii deformacji stopy (Beverly Crusick 2019)
 • Stopa- najnowsze badanie i terapie (Beverly Crusick 2019)
 • PRI Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu "Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego" (2019)
 • Planowanie procesu rehabilitacji w celu poprawy funkcji i prewencji zaburzeń wtórnych u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (ISPO 2018)
 • Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu (Beata Wnuk 2018)
 • PRI Odbudowa Miednicy Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego Patomechanika Wzorców "Łonowo-Krzyżowych" (2018)
 • PRI Oddychanie Posturalne Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego Patomechanika Wzorców Kompleksu "Piersiowo – Brzusznego” (2018)
 • Kompleksowa rehabilitacja z użyciem Toksyny Boutlinowej, funkcjonalnego treningu wytrzymałości i techniki ortopedycznej (WANDAFONDS 2012)
 • PNF podstawowy (2012)
 • Rehabilitacja środowiskowa w neurologii (PTN, TRANGO 2010)
 • Lokomat (2009)
 • Kinesiotaping kurs podstawowy (2008)
ZAPISZ SIĘ