Magdalena Misiek

Magdalena Misiek


  • Terapia MAES - (Movement Analysis and Education Strategies)
  • PNF podstawowy
  • Korowe zaburzenia widzenia (Christine Roman-Lantzy)
  • pływanie wg koncepcji Halliwick - I i II stopień
  • Tomatis Method
  • Terapia ręki I i II stopień
  • GTS (globalna terapia stopy)
  • Terapia mięśniowo- powięziowa punktów spustowych
  • Kinesiology Taping
ZAPISZ SIĘ