Maria Domańska

Maria Domańska


  • “Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością”, poziom I i II
  • Makaton poziom podstawowy
  • Szkolenie z programu Tobii Comunicator 5 z symbolami PCS
  • Przygotowanie małych użytkowników AAC do czytania i pisania
  • „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi"
  • "Narzędzia i kompetencje użyteczne w procesie współpracy z rodzicami"
  • "Oddziaływania wspierające umiejętność porozumiewania się osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością na poziomie przedsymbolicznym, nieintencjonalnym"
  • "AAC: wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się. Wprowadzające szkolenie metodyczne."
  • Regularna superwizja u Moniki Jerzyk
ZAPISZ SIĘ