Marta Pawlak

Marta Pawlak


  • NDT Bobath Basic
  • NDT Bobath Baby
  • NDT Bobath Advanced - Analiza chodu i terapii dzieci z MPD
  • PNF podstawowy
  • Tkanki miękkie w pediatrii
  • Analiza chodu w pediatrii
  • Zarządzanie sprzętem ortotycznym
  • Segmentalne, kinematyczne podejście do rehabilitacji
  • Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami OUN.
ZAPISZ SIĘ