Mateusz Burak

Mateusz Burak


 • Kinesiologytaping podstawowy
 • Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi
 • Terapia manualna wg. Ackermanna
 • PNF podstawowy
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno - motorycznymi
 • Kinesiology Taping zaawansowany
 • Integracja Sensoryczna – I i II stopień
 • Neurologia dziecięca
 • FDM
 • FDM Dzieci
 • Zastosowanie ortezy dynamicznej DUNAG-02 w terapii dzieci i młodzieży z uszkodzeniami CUN
 • FDM NEURO
 • Fascial Manipulation wg. Stecco
 • Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego
 • Najnowsze podejście do deformacji stopy
 • Terapia MAES - (Movement Analysis and Education Strategies)
ZAPISZ SIĘ