Natalia Szokalska

Natalia Szokalska


  • Neurorozwojowa Terapia Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego - dwuletnie studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach
  • PNF podstawowy
  • Integracja Sensoryczna - I stopień
  • Kurs masażu leczniczego I i II stopnia o profilu rozszerzonym w Centrum Szkoleniowym HEROS w Warszawie
  • Warsztaty praktyczne: ,,Prewencja przeciążeń układu ruchu u dzieci z zaburzoną kontrolą posturalną- demonstarcja diagnozy i terapii".
  • Różne wymiary dziecięcej słabowzroczności i zaburzeń widzenia
  • ,,Metoda Integracji Sensorycznej (SI) wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu".
  • ,,Kompleks miedniczno-lędźwiowy- wprowdzenie do koncepcji Maitlanda".
  • ,,Nowoczesne technologie w leczeniu osób po udarze mózgu".
ZAPISZ SIĘ