Paulina Majewska

Paulina Majewska


 • „Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne” Aleksandra Kaczyńska (06.09.2019)
 • „Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja” Marzena Machoś (17.11.2019)
 • „Trening karmienia logopedycznego od podstaw” Aleksandra Kaczyńska (29.11.2019)
 • „DoctorVox VOICE THERAPY TECHNIQUE – Basic Vocology Training Programme” I. Denizoglu(07.03.2020)
 • „DoctorVox VOICE THERAPY TECHNIQUE – Pedagogical Vocology Training Programme – Introductory Course” I. Denizoglu (07.03.2020)
 • „DoctorVox VOICE THERAPY TECHNIQUE – Pedagogical Vocology Training Programme – Leve II (DVT MasrerClass)” I. Denizoglu (08.03.2020)
 • Fizjologopedia Wojciech Waśniowski, Alina Wojciechowska (05-07.02.2021)
 • RTTHNO Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/ neurologopedii Martyna Brychcy(12-13.06.2021r.)
 • Integracyjna terapia blizn Katarzyna Młotek (27-28.11.2021r.)
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie Ewelina Mendala-Kwoczek (05-06.03.2022r.)
 • “Smoczek z perspektywy logopedy” Magdalena Rybka (23.03.2020)
 • „Logopeda, a trudności w jedzeniu u dzieci” (24.03.2020)
 • „Elementy integracji sensorycznej” (27.03.2020)
 • „Elementy metody werbo-tonalnej (samogłoski)” (29.04.2020)
 • „Gdy ubezdźwięcznienia stają się nie do zniesienia – mowa bezdźwięczna w gabinecie logopedy” (02.05.2020)
 • „Żucie wyzwaniem logopedy - zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia” (09.05 2020)
 • „Lateralizacja w terapii logopedycznej – diagnostyka, znaczenie, terapia” (17.05.2020)
 • „Opóźniony a zaburzony rozwój mowy – diagnoza różnicowa i wskazówki do działania” (18.05.2020)
 • „Logopeda w terapii pacjenta z rurką tracheotomijną” (06.06.2020)
 • Konferencja “Kocham Logopedię - Autyzm. Zaburzenia komunikacji” (10.10. 2020)
 • “Wspomaganie mowy i komunikacji dziecka z autyzmem” (15.10.2020)
 • „Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I” (17-18.10.2020) Monika Jerzyk
 • “Dwujęzyczność w logopedii – praktyczne rozwiązania i propozycje ćwiczeń” (23.10.2020)
 • “Diagnozowanie niespecyficznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi” (28.10.2020)
 • „Normal and abdominal vocal folds kinematics” (12.12.2020)
 • „Pielęgnacja jamy ustnej w rehabilitacji logopedycznej” (28.12.2020)
 • „Eyetracking w AAC-owej praktyce - poziom 1” (04.03.2021) Magdalena Bucyk
 • „W marcu jak w garncu – zabawy muzyczno-ruchowe”(12.03.2021)
 • „Metoda akcentów” Ewelina Sielska-Badurek (28.05.2021)
 • „Diagnoza miofunkcjonalna” Aleksandra Rosińska (24.09.2021)
 • „Programowanie języka – projektowanie terapii w oparciu o zasady programowania języka.” Aleksandra Rosińska (24.09.2021)
 • „CAPD – centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego” Renata Bronisz (24.09.2021)
 • „Komunikacja alternatywna i wspomagająca - Modelowanie” Edyta Tyszkiewicz (25.10.2021)
 • „Komunikacja alternatywna i wspomagająca. Czytanie uczestniczące” Joanna Pachutko (26.10.2021)
 • „Diagnoza umiejętności komunikacyjnych w AAC” Joanna Pachutko (04.11.2021)
 • „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych „od dźwięku do myślenia”” Marta Sierocka-Rogala SCHOLAR (13-14.11.2021, 11.12.2021, 12.12.2021)
 • „Rurki tracheostomijne – co powinien wiedzieć logopeda?” Marika Litwin (11.01.2022r.)
ZAPISZ SIĘ