Sonia Gach

Sonia Gach


  • Terapia ręki I i II stopnia
  • Rehabilitacja w przewlekłej hemiplegii
  • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy - podejście zintegrowane
  • Interdyscyplinarne studia magisterskie nad niepełnosprawnością
ZAPISZ SIĘ