Katarzyna Juszkowska

Katarzyna Juszkowska


 • NDT Bobath Basic
 • Terapia Ręki u dzieci z problemami neurologicznymi
 • Terapia Ręki jako ważny element terapii zajęciowej
 • Mózgowe porażenie dziecięce – holistyczne spojrzenie fizjoterapeutyczne
 • Korowe zaburzenia widzenia CVI – szkolenie z Christine Roman-Lantzy
 • Różne wymiary dziecięcej słabowzroczności i zaburzeń widzenia
 • Sensomotoryczna terapia widzenia
 • Wspomaganie funkcjonalnego rozwoju dziecka poprzez uwzględnienie aspektu wzrokowego oraz możliwości wczesnego wykrywania CVI w klasycznej praktyce fizjoterapeutycznej
 • Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej – I stopień
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej – II stopień
 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
 • Kinesiology Taping
 • Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii

ZAPISZ SIĘ