Katarzyna Juszkowska

Katarzyna Juszkowska


  • Sensomotoryczna terapia widzenia
  • Integracja Sensoryczna I i II stopień
  • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
  • Kinesiologytaping
  • Korowe zaburzenia widzenia
  • Sensomotoryczna terapia widzenia
  • Różne wymiary dziecięcej słabowzroczności i zaburzeń widzenia
ZAPISZ SIĘ