Kinga Linka

Kinga Linka


 • NDT Bobath Basic
 • PNF podstawowy
 • PNF w pediatrii
 • Igłoterapia Sucha - Akupunktura Kliniczna Moduł Podstawowy
 • AHA – Assisting Hand Assessment
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
 • Planowanie procesu rehabilitacji w celu poprawy funkcji kończyn górnych u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Kinesiobalance – kurs podstawowy i rozszerzony
 • Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabo widzących
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu
ZAPISZ SIĘ