Magda Najczuk

Magda Najczuk


 • Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym Fizjomed – Marta Karwot-Pięta
 • PNF w logopedii- Mari Beate Selker
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością I- II stopień – Monika Jerzyk
 • Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka -Akademia Logopedy
 • Innowacyjne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w ujęciu logopedyczno – pedagogicznym- COGNITUS Centrum Szkoleń
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne – Aleksandra Kaczyńska COGNITUS Centrum Szkoleń
 • Terapia manualna w logopedii – Aleksandra Kaczyńska COGNITUS Centrum Szkoleń
 • Dysfagia w Neonatologii i Pediatrii – Anna Karaś Centrum Kształcenia Dobra Kadra
 • Trudne sytuacje w kontaktach z rodzicami – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 11 w Warszawie
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu-Fundacja Pomoc Autyzm
 • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz.1- Gabinet logopedyczno-pedagogiczny Anna Prożych
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji ( niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej
 • Seminarium ” Jak bezpiecznie pracować głosem”-Ośrodek Szkolenia BHP w Warszawie
 • Symultaniczo-sekwencyjna nauka czytania – Centrum Metody Krakowskiej
 • Diagnoza i terapia wad wymowy – Centrum Metody Krakowskiej
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem- Fundacja SYNAPSIS
 • Szkolenie I stopnia „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”- Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensoryczne
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – ProCentrum
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej- Edukompetencje
ZAPISZ SIĘ