Natalia Szokalska

Natalia Szokalska


 • NDT-Bobath Basic
 • Neurorozwojowa Terapia Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego – dwuletnie studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach
 • PNF podstawowy
 • Integracja Sensoryczna – I stopień
 • Kurs masażu  leczniczego I i II stopnia o profilu rozszerzonym w Centrum Szkoleniowym HEROS w Warszawie
 • Warsztaty praktyczne: ,,Prewencja przeciążeń układu ruchu u dzieci z zaburzoną kontrolą posturalną- demonstarcja diagnozy i terapii”.
 • Różne wymiary dziecięcej słabowzroczności i zaburzeń widzenia
 • ,,Metoda Integracji Sensorycznej (SI) wspomaganie rozwoju dziecka
  w placówce edukacyjnej i  w domu”.
 • ,,Kompleks miedniczno-lędźwiowy- wprowdzenie do koncepcji Maitlanda”.
 • ,,Nowoczesne technologie w leczeniu osób po udarze mózgu”.
 • Staż w Uniwersyteckim Szpitalu w Leuven (Belgia) pod kierownictwem prof. dr. Guye Molenaersa
 • Badanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym pod kątem analizy chodu
 • Integracyjna terapia blizn
 • Reedukacja oddechowa w terapii dzieci
 • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
 • Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Problemy dzieci z ciężkimi niepełnosprawnościami (sympozjum naukowe ISPO)

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii

ZAPISZ SIĘ