Olga Pietrzyca

Olga Pietrzyca


 • NDT Bobath Basic
 • Integracja Sensoryczna – I i II stopień ,
 • Terapia ręki I i II stopień
 • AAC
 • Kinesiotaping
 • Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii
 • Wczesna interwencja; diagnoza i terapia dziecka w wieku 0-12 m-cy,
 • Innowacyjne metody ortezowania i szynowania z tworzyw termoplastyczmych orfit
 • Sympozjum naukowe: przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania czlowieka- ujęcie interdyscyplinarne,
 • Studia podyplomowe; pedagogika ogólna. Kwalifikacje pedagogiczne,
 • Kurs pierwszej pomocy
ZAPISZ SIĘ