Paulina Majewska

Paulina Majewska


 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie Ewelina Mendala-Kwoczek
 • RTTHNO Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/ neurologopedii Martyna Brychcy
 • Integracyjna terapia blizn
 • Fizjologopedia
 • Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- I zewnętrzno-oralnych. Terapia Ręce na pacjencie Mari Beate Selker
 • Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw
 • Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja” Marzena Machoś
 • Integracja Sensoryczna
 • Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I
 • Pielęgnacja jamy ustnej w rehabilitacji logopedycznej”
 • Eyetracking w AAC-owej praktyce - poziom 1
 • Metoda Akcentów
 • DoctorVox VOICE THERAPY TECHNIQUE
 • Rurki tracheostomijne – co powinien wiedzieć logopeda?
 • Logopeda w terapii pacjenta z rurką tracheotomijną
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych „od dźwięku do myślenia
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca – Modelowanie
 • CAPD – centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • Normal and abdominal vocal folds kinematics
 • Diagnozowanie niespecyficznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi
ZAPISZ SIĘ