Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna


To proces podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów: dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak, następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu.

Fizjoterapia dzieci Warszawa - zapisy

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii

Terapia polega na kontrolowanej, odpowiednio dobranej stymulacji zmysłowej, by mózg nauczył się właściwie interpretować napływające informacje, a dzięki temu odpowiednio sterować naszymi reakcjami, naszym ciałem.

Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wynikające z dysleksji, dysgrafii; dla dzieci nadruchliwych, ze słabą koncentracją uwagi, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzonym rozwojem psycho- motorycznym.

Terapia integracji sensorycznej u dzieci

Integracja sensoryczna metoda terapeutyczna, która pomaga dzieciom w integracji bodźców sensorycznych, czyli informacji przekazywanych przez zmysły. Metoda ta jest stosowana u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, które objawiają się m.in. nadwrażliwością lub niedowrażliwością na bodźce sensoryczne. Terapia integracji sensorycznej pozwala na poprawę funkcjonowania dziecka i zwiększenie jego zdolności adaptacyjnych.

Cele integracji sensorycznej

Celem terapii integracji sensorycznej jest przede wszystkim poprawa integracji bodźców sensorycznych u dziecka. Terapia ta ma na celu poprawienie funkcjonowania układu nerwowego, a także zwiększenie zdolności dziecka do skutecznej adaptacji do różnych sytuacji i środowisk. Dodatkowo terapia integracji sensorycznej może przyczynić się do poprawy rozwoju ruchowego, poznawczego i emocjonalnego dziecka.

Integracja sensoryczna - etapy

Terapia integracji sensorycznej składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest diagnoza, która pozwala na określenie rodzaju i stopnia zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka. Następnie przeprowadzane są ćwiczenia sensoryczne, które mają na celu poprawę integracji bodźców sensorycznych. Ćwiczenia te mogą obejmować m.in. manipulację różnymi rodzajami materiałów, balansowanie na specjalnych urządzeniach, a także różnego rodzaju gry i zabawy sensoryczne.

Integracja sensoryczna - korzyści

Terapia integracji sensorycznej przynosi wiele korzyści dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Dzieci zyskują większą swobodę ruchów, poprawiają swoją percepcję przestrzenną i koordynację ruchową. Terapia ta pozwala również na złagodzenie objawów zaburzeń integracji sensorycznej, takich jak nadwrażliwość na bodźce sensoryczne czy trudności w koncentracji uwagi.

Często zadawane pytania

1. Kiedy warto skorzystać z terapii integracji sensorycznej u dziecka?

Terapię integracji sensorycznej warto rozważyć w przypadku różnych zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka, takich jak nadwrażliwość na bodźce sensoryczne, trudności z koordynacją ruchową czy trudności w koncentracji uwagi.

2. Czy terapia integracji sensorycznej jest bolesna dla dziecka?

Nie, terapia integracji sensorycznej nie powinna być bolesna dla dziecka. Ćwiczenia przeprowadzane podczas terapii są dostosowane do wieku dziecka i jego indywidualnych potrzeb, co pozwala na wykonanie ich bezpiecznie i skutecznie.

3. Czy terapia integracji sensorycznej jest skuteczna?

Tak, terapia integracji sensorycznej jest skuteczna w poprawie integracji bodźców sensorycznych u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Po kilku sesjach terapii można zaobserwować poprawę funkcjonowania dziecka i zwiększenie jego zdolności adaptacyjnych.

4. Jak długo trwa terapia integracji sensorycznej?

Czas trwania terapii integracji sensorycznej zależy od indywidualnych potrzeb dziecka i stopnia jego zaburzeń integracji sensorycznej. Terapia ta może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

5. Czy terapia integracji sensorycznej może być stosowana u dzieci w każdym wieku?

Tak, terapia integracji sensorycznej może być stosowana u dzieci w każdym wieku, jednak najczęściej jest przeprowadzana u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Podsumowanie

Terapia integracji sensorycznej jest skuteczną metodą terapeutyczną, która pomaga dzieciom w integracji bodźców sensorycznych. Dzięki terapii integracji sensorycznej dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej zyskują większą swobodę ruchów, poprawiają swoją percepcję przestrzenną i koordynację ruchową, a także łagodzą objawy zaburzeń, takie jak nadwrażliwość na bodźce sensoryczne czy trudności w koncentracji uwagi.
ZAPISZ SIĘ