Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna


To proces podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów: dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak, następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu.

Terapia polega na kontrolowanej, odpowiednio dobranej stymulacji zmysłowej, by mózg nauczył się właściwie interpretować napływające informacje, a dzięki temu odpowiednio sterować naszymi reakcjami, naszym ciałem.

Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wynikające z dysleksji, dysgrafii; dla dzieci nadruchliwych, ze słabą koncentracją uwagi, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzonym rozwojem psycho- motorycznym.

ZAPISZ SIĘ