Kabina Hiperbaryczna

Kabina hiperbaryczna


Wykorzystanie ciśnienia wyższego niż atmosferyczne pozbawia tlen fizjologicznych barier przenikania przez tkanki. Oznacza to, że tlen może przenikać tam, gdzie w normalnej sytuacji nie ma szans się przedostać – czyli do obszarów źle ukrwionych, np. ran czy miejsc po kontuzjach.

Fizjoterapia dzieci Warszawa - zapisy

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii

Ekspozycja pacjenta na tlen znajdujący się pod zwiększonym ciśnieniem w szczelnym pomieszczeniu, skutecznie wysyca tkanki tlenem. Tlen przenika nie tylko do czerwonych krwinek – jego stężenie zwiększa się także w osoczu, układzie limfatycznym i płynie mózgowo-rdzeniowym.W czasie gdy pacjent przebywa w komorze, odpoczywając, słuchając muzyki lub czytając gazetę, jego ciało odnosi korzyści, jakie nie mogą być osiągnięte przez żaden inny rodzaj terapii.

Czy wskazana jest terapia w kabinie hiperbarycznej dla dzieci z porażeniem mózgowym?

Terapia w komorze hiperbarycznej jest jednym z wielu podejść terapeutycznych stosowanych w przypadku porażenia mózgowego u dzieci. Chociaż badania dotyczące skuteczności tej terapii są ograniczone i niejednoznaczne, to niektóre małe badania wykazały pewne korzyści dla niektórych dzieci.

Terapia w komorze hiperbarycznej polega na poddaniu organizmu pacjenta zwiększonemu ciśnieniu tlenu, co może pomóc w regeneracji uszkodzonych tkanek, a także zmniejszyć stan zapalny i obrzęk. Stosowanie tej terapii u dzieci z porażeniem mózgowym może prowadzić do poprawy funkcji motorycznych, lepszego zróżnicowania ruchów, a także zwiększenia ich zakresu.

Jakie schorzenia można leczyć w komorze hiperbarycznej?

Kabina hiperbaryczna jest urządzeniem medycznym, które umożliwia pacjentom leczenie w warunkach zwiększonego ciśnienia atmosferycznego i wysokiej zawartości tlenu. Ta specjalistyczna terapia ma zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Oto kilka z najczęstszych schorzeń, które można leczyć w komorze hiperbarycznej:
 1. Trudno gojące się rany – terapia hiperbaryczna przyspiesza proces gojenia się ran poprzez zwiększenie ilości tlenu w tkankach.
 2. Ostry zespół niedokrwienny mózgu – ta terapia może pomóc w ograniczeniu uszkodzeń mózgu, które występują podczas udaru.
 3. Zakażenia tkanek miękkich – terapia hiperbaryczna jest skuteczna w leczeniu zakażeń tkanek miękkich, takich jak gangrena.
 4. Ostra zatrucie tlenkiem węgla – tlen hiperbaryczny pomaga w usuwaniu tlenku węgla z organizmu, który jest trujący dla ludzi.
 5. Złamania kości i urazy tkanek miękkich – terapia hiperbaryczna może pomóc w zmniejszeniu bólu i opuchnięcia, a także w przyspieszeniu procesu gojenia się.
 6. Stwardnienie rozsiane – choć nie jest to standardowa metoda leczenia stwardnienia rozsianego, niektóre badania sugerują, że terapia hiperbaryczna może pomóc w zmniejszeniu objawów.
 7. Zaburzenia słuchu – terapia hiperbaryczna może pomóc w leczeniu zaburzeń słuchu związanych z uszkodzeniem błony bębenkowej lub przewodu słuchowego.
Warto podkreślić, że lista ta nie jest wyczerpująca i istnieją inne choroby, które można leczyć w komorze hiperbarycznej. Jednak przed rozpoczęciem terapii należy skonsultować się z lekarzem, aby określić, czy jest to odpowiednia metoda leczenia dla danego pacjenta.

Czy komora hiperbaryczna jest skuteczna w regeneracji komórek mózgowych?

Terapia w komorze hiperbarycznej nie jest uznawana za metodę leczenia bezpośrednio wpływającą na regenerację komórek mózgowych. Jednakże, poprzez zwiększenie ilości tlenu dostarczanego do mózgu, terapia hiperbaryczna może pomóc w regeneracji uszkodzonych tkanek i zmniejszeniu stanu zapalnego i obrzęku, co może prowadzić do poprawy funkcji mózgu. Istnieje kilka badań naukowych, które sugerują, że terapia hiperbaryczna może mieć korzystny wpływ na regenerację komórek mózgowych. Na przykład, badania na zwierzętach wykazały, że terapia hiperbaryczna może zwiększać tworzenie się nowych naczyń krwionośnych w mózgu, co wpływa na poprawę funkcji mózgu. W innych badaniach, przeprowadzonych na pacjentach z chorobą Alzheimera, terapia hiperbaryczna wykazała poprawę funkcji poznawczych i zmniejszenie objawów choroby. Mimo tych pozytywnych wyników, konieczne są dalsze badania, aby potwierdzić skuteczność terapii hiperbarycznej w regeneracji komórek mózgowych u ludzi. W każdym przypadku, przed podjęciem decyzji o terapii w komorze hiperbarycznej, należy skonsultować się z lekarzem i zawsze stosować się do zaleceń specjalisty.

Czy po przebytym Covid-19 terapia w komorze jest skuteczna?

Nie ma obecnie wystarczających badań naukowych potwierdzających skuteczność terapii w komorze hiperbarycznej w leczeniu skutków przebytego Covid-19. Wirus SARS-CoV-2, który powoduje chorobę Covid-19, może powodować szereg poważnych skutków dla organizmu, w tym uszkodzenie tkanek i narządów, a także zmniejszenie zdolności organizmu do wchłaniania tlenu. Terapia w komorze hiperbarycznej jest skuteczna w leczeniu niektórych z tych skutków, takich jak trudno gojące się rany, jednak nie ma wystarczających badań, aby potwierdzić jej skuteczność w leczeniu skutków Covid-19. W przypadku powikłań po przebytym Covid-19, zaleca się stosowanie standardowych metod leczenia, takich jak tlenoterapia, terapia antykoagulacyjna, a także intensywna rehabilitacja fizyczna i terapia oddechowa. Wszystkie metody leczenia powinny być stosowane pod nadzorem lekarza, który będzie mógł dostosować terapię do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. W każdym przypadku, przed podjęciem decyzji o terapii w komorze hiperbarycznej, należy skonsultować się z lekarzem i zawsze stosować się do zaleceń specjalisty.  

Czy ciśnienie 1,3 ATM w komorze hierbarycznej jest bezpieczne?

Ciśnienie w komorze hiperbarycznej, takie jak 1,3 atmosfery (ATM), jest stosowane w niektórych terapiach hiperbarycznych i może być bezpieczne, o ile jest stosowane zgodnie z protokołami i wytycznymi medycznymi. Jednak należy pamiętać, że terapia w komorze hiperbarycznej jest medycznie zaawansowanym i precyzyjnym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i wykwalifikowanego personelu medycznego, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta. Wszyscy pacjenci muszą przejść odpowiednie badania przed rozpoczęciem terapii w komorze hiperbarycznej, a ich stan zdrowia i reakcje na terapię muszą być stale monitorowane przez wykwalifikowany personel medyczny. Przed rozpoczęciem terapii w komorze hiperbarycznej, należy dokładnie omówić wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem z lekarzem prowadzącym terapię, w tym dawkowanie tlenu, ciśnienie, czas trwania i częstotliwość terapii. Dlatego ważne jest, aby wybierać tylko renomowane i certyfikowane ośrodki medyczne, które stosują się do najwyższych standardów bezpieczeństwa i zapewniają wykwalifikowany personel medyczny.

Jakie są wskazania do terapii w komorze hiperbarycznej?

Terapia w komorze hiperbarycznej jest stosowana w leczeniu wielu schorzeń, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Oto kilka najczęstszych wskazań do terapii w komorze hiperbarycznej:
 1. Trudno gojące się rany - terapia hiperbaryczna przyspiesza proces gojenia się ran poprzez zwiększenie ilości tlenu w tkankach.
 2. Ostra choroba niedokrwienna serca - ta terapia może pomóc w zapobieganiu uszkodzeń serca, które występują podczas ataku serca.
 3. Ostra zatrucie tlenkiem węgla - tlen hiperbaryczny pomaga w usuwaniu tlenku węgla z organizmu, który jest trujący dla ludzi.
 4. Zakażenia tkanek miękkich - terapia hiperbaryczna jest skuteczna w leczeniu zakażeń tkanek miękkich, takich jak gangrena.
 5. Ostra choroba dekompresyjna - ta terapia jest skuteczna w leczeniu chorób powodowanych przez dekompresję, takich jak choroba nurków.
 6. Promieniowanie jonizujące - terapia hiperbaryczna może pomóc w zmniejszeniu uszkodzeń spowodowanych przez radioterapię.
 7. Zespół stopy cukrzycowej - terapia hiperbaryczna może pomóc w leczeniu owrzodzeń stóp związanych z cukrzycą.
 8. Uraz mózgu i urazy głowy - ta terapia może pomóc w zmniejszeniu obrzęku mózgu i innych uszkodzeń wynikających z urazu głowy.
 9. Złamania kości i urazy tkanek miękkich - terapia hiperbaryczna może pomóc w zmniejszeniu bólu i opuchnięcia, a także w przyspieszeniu procesu gojenia się.
Warto podkreślić, że lista ta nie jest wyczerpująca i istnieją inne choroby, które można leczyć w komorze hiperbarycznej. Jednak przed rozpoczęciem terapii należy skonsultować się z lekarzem, aby określić, czy jest to odpowiednia metoda leczenia dla danego pacjenta.

Ile sesji w komorze hiperbarycznej powinien odbyć pacjent?

Liczba sesji terapii w kabinie hiperbarycznej zależy od rodzaju schorzenia, które jest leczone, a także od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Zazwyczaj zaleca się serię kilkunastu sesji, a czas trwania każdej sesji może wynosić od 30 do 120 minut.

W przypadku leczenia trudno gojących się ran, zaleca się zwykle 20-40 sesji terapii w kabinie hiperbarycznej. W leczeniu chorób dekompresyjnych, takich jak choroba nurków, liczba sesji może wynosić od kilku do kilkunastu, w zależności od stopnia nasilenia objawów.

W każdym przypadku, przed rozpoczęciem terapii w kabinie hiperbarycznej, lekarz prowadzący terapię powinien ocenić stan zdrowia pacjenta i określić optymalną liczbę sesji terapii. Po zakończeniu serii sesji, lekarz przeprowadzi ocenę skuteczności terapii i zdecyduje, czy należy kontynuować leczenie.

Warto podkreślić, że terapia w kabinie hiperbarycznej nie jest metodą leczenia jednorazowego, a raczej procesem, który wymaga stałego monitorowania i dostosowywania w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

ZAPISZ SIĘ