Luna EMG

Luna EMG

Luna Emg


Luna EMG to urządzenie do rehabilitacji pacjentów z osłabieniem lub zanikiem mięśni, wykorzystujące sygnał EMG. Dzięki temu pacjent może być aktywny w procesie rehabilitacji nawet jeśli nie jest widoczny skurcz jego mięśni. Sygnał EMG odczytywany jest z wykorzystaniem elektrod umieszczonych na wybranych grupach mięśniowych, a następnie pokazywany na ekranie lub telewizorze w czasie terapii. Dzięki temu pacjent jest w stanie na bieżąco obserwować swoją pracę i postępy, wzmacniając zaangażowanie w proces terapii. Dzięki różnym przystawkom, ruch wyzwalany przez EMG prowadzony jest w fizjologicznym zakresie dla różnych części ciała.

Fizjoterapia dzieci Warszawa - zapisy

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii

Pacjenci mogą wykonywać więcej powtórzeń z Luną EMG nawet gdy nie występuje ruch kończyn (zwiększona intensywność, ilość powtórzeń). Pacjent uczy się jak napinać różne mięśnie, rozluźniać inne oraz jak pracować nad zmniejszeniem kompensacji. Ćwiczenia nakierowane na poprawę: siły mięśniowej, koordynacji mięśni, zakresu ruchu.

Luna EMG
Luna EMG

Robot rehabilitacyjny do treningu i oceny pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Najbardziej unikalna funkcja to Reaktywna Elektromiografia. „Aktywny udział pacjenta przyczynia się do znacznie większej aktywacji sieci sensomotorycznej podczas aktywnej kontroli motorycznej, w porównaniu do ruchu wykonywanego biernie”. Z Luną EMG aktywny udział można osiągnąć nawet u pacjentów, którzy nie są w stanie wykonać ruchu samodzielnie.

ZAPISZ SIĘ