Terapia Prof. A. Tomatisa

Terapia Prof. A. Tomatisa


Terapia Metodą profesora Tomatisa to trening słuchowy, podczas którego dziecko słucha muzyki o konkretnych częstotliwościach. Są to utwory Mozzarta oraz chorały Gregoriańskie, które są odpowiednio przetworzone przez specjalistyczny sprzęt tzw. ‘elektroniczne ucho’. Przed każdym etapem terapii dziecko poddawane jest diagnozie, która pomaga określić jakie częstotliwości należy stymulować, jakich dźwięków dziecko nie dosłuchuje, których z nich nie jest w stanie między sobą zróżnicować. Terapia skierowana jest do dzieci i dorosłych, którzy mają problemy z mową, koncentracją, emocjami, koordynacją, równowagą lub trudności w uczeniu się.

Fizjoterapia dzieci Warszawa - zapisy

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii

Przed rozpoczęciem terapii dziecko poddawane jest diagnozie, która określa częstotliwości na których będzie pracować dziecko i jakie obszary należy stymulować. Następuje bodźcowanie układu słuchowego drogą powietrzną i kostną - bo tak właśnie słyszymy. Pierwszy etap trwa 30h, podczas którego dziecko słucha muzyki przez 2 lub 2,5h dziennie. Kolejne etapy to słuchanie muzyki oraz aktywna praca z mikrofonem. Dziecko słucha swojego zmodyfikowanego przez elektroniczne ucho głosu i wykonuje ćwiczenia bądź rozmawia i śpiewa piosenki. Każdy następny etap wygląda podobnie - jest to 15h słuchania muzyki oraz aktywna praca z mikrofonem każdego dnia terapii.

Jak terapia metodą Tomatisa wpływa na poprawę uwagi słuchowej dla dzieci ?

 

Metoda Tomatisa to terapia słuchowa opracowana przez francuskiego lekarza i foniatrę Alfreda Tomatisa. Terapia ta skupia się na poprawie percepcji słuchowej poprzez aktywację i trening mięśni słuchowych, które odpowiadają za odbiór dźwięków i wrażliwość na dźwięki o różnych częstotliwościach.

Uwaga słuchowa odnosi się do zdolności dziecka do skupienia uwagi na dźwiękach i rozumienia mowy. Uważa się, że terapia Tomatisa może pomóc w poprawie uwagi słuchowej dzieci, poprzez stymulowanie i trenowanie mięśni słuchowych, co prowadzi do lepszego odbioru i rozumienia dźwięków oraz mowy.

Podczas terapii Tomatisa, dziecko słucha specjalnie dobranej muzyki lub nagrań, które są modyfikowane pod względem częstotliwości, głośności i tempa. Zmiany te mają na celu aktywowanie mięśni słuchowych i stymulowanie mózgu, co może prowadzić do poprawy percepcji słuchowej i uwagi słuchowej.

Badania nad terapią Tomatisa u dzieci z zaburzeniami uwagi, takimi jak ADHD, wykazały, że terapia ta może pomóc w poprawie uwagi i koncentracji. Terapia ta może również pomóc dzieciom z trudnościami w uczeniu się, jak również dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy i językowym.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że terapia Tomatisa nie jest panaceum i może nie działać dla wszystkich dzieci. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu terapii, zaleca się skonsultować się z lekarzem lub terapeutą, aby ustalić, czy jest to odpowiednia metoda terapii dla dziecka.

 

Na co pomaga terapia Tomatisa?

Terapia Tomatisa jest stosowana w leczeniu różnych problemów związanych z percepcją słuchową, w tym:
  1. Zaburzenia uwagi, takie jak ADHD
  2. Opóźnienia w rozwoju mowy i językowym
  3. Trudności w uczeniu się, w tym dysleksja
  4. Problemy z koordynacją ruchową i równowagą
  5. Zaburzenia sensoryczne, w tym nadwrażliwość słuchowa
  6. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne, takie jak lęk, depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
Metoda Tomatisa może pomóc w poprawie percepcji słuchowej i wpłynąć na rozwój mowy i języka, co może mieć pozytywny wpływ na ogólny rozwój dziecka. Ważne jest jednak, aby przed rozpoczęciem terapii skonsultować się z lekarzem lub terapeutą, aby ustalić, czy jest to odpowiednia metoda terapii dla danego przypadku.

Metoda Tomatisa, a problemy z nauką

Terapia Tomatisa może pomóc w problemach z uczeniem się, ponieważ poprzez stymulowanie mięśni słuchowych i trening percepcji słuchowej, może poprawić zdolność dziecka do odbioru i przetwarzania informacji słuchowych, które są niezbędne do uczenia się i rozwoju mowy.

Dzieci, które mają trudności w uczeniu się, mogą mieć zaburzenia percepcji słuchowej, które utrudniają im zrozumienie mowy i odbieranie dźwięków. Terapia Tomatisa może pomóc w poprawie tej percepcji, co prowadzi do lepszej koncentracji i skuteczniejszego przetwarzania informacji słuchowych, co z kolei może wpłynąć na lepsze wyniki w nauce.

Ponadto, terapia Tomatisa może pomóc w redukcji objawów dysleksji, takich jak trudności w czytaniu, pisaniu i zrozumieniu tekstu, poprzez poprawę percepcji słuchowej i zwiększenie uwagi słuchowej. Może również pomóc w redukcji lęku i stresu związanego z trudnościami w nauce.

Ważne jest jednak, aby podkreślić, że terapia Tomatisa nie jest jedynym rozwiązaniem i nie działa dla każdego dziecka z trudnościami w uczeniu się. Zawsze zaleca się skonsultować z lekarzem lub terapeutą, aby ustalić najlepszą metodę leczenia dla danego dziecka.

Czy metoda Tomatisa może pomóc w nauce języków obcych?

Terapia Tomatisa może pomóc w nauce języków obcych poprzez poprawę percepcji słuchowej i zwiększenie uwagi słuchowej. Dzięki poprawie percepcji słuchowej dziecko może lepiej odbierać i przetwarzać dźwięki języka obcego, co może z kolei wpłynąć na lepsze wyniki w nauce języka.

Ponadto, terapia Tomatisa może pomóc w redukcji bariery językowej i poprawie wymowy dziecka, co jest szczególnie ważne w nauce języków obcych.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że terapia Tomatisa nie jest jedynym rozwiązaniem i nie działa dla każdego dziecka. Ważne jest również, aby pamiętać, że nauka języków obcych wymaga także regularnej praktyki i wysiłku ze strony uczącego się. Terapia Tomatisa może być pomocna, ale nie zastąpi zdyscyplinowanej pracy i nauki języka obcego.

Czy metoda Tomatisa jest zalecana dla kobiet w ciąży?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ skutki terapii Tomatisa dla kobiet w ciąży nie zostały dostatecznie przebadane. Z tego powodu, terapia ta nie jest zalecana dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią, chyba że zaleci to lekarz lub specjalista.

Ponieważ metoda Tomatisa wykorzystuje zmodyfikowane dźwięki, które mają wpływ na mięśnie słuchowe i mózg, istnieje ryzyko, że te zmodyfikowane dźwięki mogą mieć wpływ na płód lub niemowlę. Z tego powodu, należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem lub specjalistą przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii słuchowej, w tym terapii Tomatisa, podczas ciąży lub laktacji.

Czy terapia Tomatisa jest zalecana dla dzieci z epilepsją?

Terapia Tomatisa nie jest zalecana dla dzieci z epilepsją, ponieważ metoda ta wykorzystuje zmodyfikowane dźwięki, które mogą wpływać na aktywność mózgu. Istnieje ryzyko, że te zmodyfikowane dźwięki mogą wywołać drgawki u dzieci z epilepsją lub zwiększyć ryzyko wystąpienia ataków padaczkowych.

Z tego powodu, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii słuchowej, w tym terapii Tomatisa, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą, szczególnie jeśli dziecko ma historię epilepsji lub innych zaburzeń neurologicznych.

W przypadku dzieci z epilepsją, zaleca się stosowanie metod terapeutycznych, które zostały specjalnie opracowane i przetestowane dla tej grupy pacjentów, aby uniknąć potencjalnych powikłań lub nasilenia objawów choroby.

Czy terapia Tomatisa jest dobra terapia dla dzieci z autyzmem?

Terapia Tomatisa może być jedną z wielu metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu dzieci z autyzmem. Chociaż istnieją relacje o pozytywnych wynikach w niektórych przypadkach, skuteczność tej metody w leczeniu autyzmu jest kontrowersyjna i nie ma wystarczającej ilości badań, aby jednoznacznie potwierdzić jej skuteczność.

Mimo to, terapia Tomatisa może pomóc w poprawie percepcji słuchowej, zwiększeniu uwagi słuchowej i poprawie komunikacji werbalnej u dzieci z autyzmem, co może wpłynąć pozytywnie na ogólny rozwój dziecka.

Ważne jest jednak, aby zawsze konsultować się z lekarzem lub terapeutą przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii dla dziecka z autyzmem. Terapia Tomatisa może nie być odpowiednia dla niektórych dzieci z powodu indywidualnych potrzeb terapeutycznych i/lub innych chorób lub zaburzeń. Istnieją również wiele innych metod terapeutycznych, które są skuteczne w leczeniu autyzmu i lekarz lub terapeuta może zalecić najlepszą metodę leczenia dla danego dziecka.

Czy jest to dobra terapia dla dzieci nadpobudliwych?

Terapia Tomatisa może być jedną z wielu metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu dzieci z nadpobudliwością, takimi jak ADHD. Chociaż istnieją relacje o pozytywnych wynikach w niektórych przypadkach, skuteczność tej metody w leczeniu nadpobudliwości jest kontrowersyjna i nie ma wystarczającej ilości badań, aby jednoznacznie potwierdzić jej skuteczność.

Mimo to, terapia Tomatisa może pomóc w poprawie percepcji słuchowej, zwiększeniu uwagi słuchowej i redukcji objawów nadpobudliwości, takich jak trudności w koncentracji i impulsywność. Dzieci z nadpobudliwością często mają trudności z koncentracją, a terapia Tomatisa może pomóc w poprawie tej zdolności, co może prowadzić do zmniejszenia problemów z zachowaniem.

Ważne jest jednak, aby zawsze konsultować się z lekarzem lub terapeutą przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii dla dziecka z nadpobudliwością. Terapia Tomatisa może nie być odpowiednia dla niektórych dzieci z powodu indywidualnych potrzeb terapeutycznych i/lub innych chorób lub zaburzeń. Istnieją również wiele innych metod terapeutycznych, które są skuteczne w leczeniu nadpobudliwości i lekarz lub terapeuta może zalecić najlepszą metodę leczenia dla danego dziecka.

Jak terapia Tomatisa wpływa na zaburzenia w koordynacji ruchowej i równowagi?

Terapia Tomatisa może pomóc w poprawie koordynacji ruchowej i równowagi poprzez stymulowanie mięśni słuchowych i mózgu, co może poprawić percepcję i integrację sensoryczną. Dzieci z zaburzeniami koordynacji ruchowej i równowagi często mają trudności z kontrolowaniem ruchów ciała i utrzymaniem równowagi, co może wpływać na ich zdolność do wykonywania codziennych czynności.

Terapia Tomatisa może pomóc poprzez aktywowanie mięśni słuchowych, co może wpłynąć na poprawę kontroli i koordynacji ruchowej. Poprzez trening percepcji słuchowej i integracji sensorycznej, terapia ta może również pomóc w poprawie równowagi, co może wpłynąć na lepsze wykonywanie zadań ruchowych.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że terapia Tomatisa nie jest jedynym rozwiązaniem i może nie działać dla wszystkich dzieci z zaburzeniami koordynacji ruchowej i równowagi. Ważne jest również, aby skonsultować się z lekarzem lub specjalistą przed rozpoczęciem terapii i wybrać najlepszą metodę leczenia dla danego dziecka.

 

Jak metoda Tomatisa wpływa na zaburzenia sensoryczne ?

Terapia Tomatisa może pomóc w leczeniu zaburzeń sensorycznych poprzez stymulowanie mięśni słuchowych i mózgu, co może wpłynąć na poprawę percepcji i integracji sensorycznej. Dzieci z zaburzeniami sensorycznymi często mają trudności z przetwarzaniem informacji zmysłowych, takich jak dźwięki, zapachy i dotyk, co może wpłynąć na ich zdolność do funkcjonowania w codziennym życiu.

Terapia Tomatisa może pomóc poprzez trening percepcji słuchowej i integracji sensorycznej, co może poprawić zdolność dziecka do przetwarzania informacji słuchowych i innych informacji zmysłowych. Poprzez stymulowanie mięśni słuchowych, terapia ta może również pomóc w redukcji nadwrażliwości słuchowej, co jest częstym objawem zaburzeń sensorycznych.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że terapia Tomatisa nie jest jedynym rozwiązaniem i może nie działać dla wszystkich dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Ważne jest również, aby skonsultować się z lekarzem lub specjalistą przed rozpoczęciem terapii i wybrać najlepszą metodę leczenia dla danego dziecka.

ZAPISZ SIĘ