Terapia Widzenia

Terapia widzenia


Jest to terapia podczas której pracuje się nad rozwijaniem umiejętności posługiwania się wzrokiem. Skierowana jest do dzieci, których rodzice mają obawy i wątpliwości dotyczące funkcjonowania wzrokowego dziecka. Mogą to być między innymi brak lub ograniczone możliwości zatrzymywania spojrzenia na zabawce, trudności ze śledzeniem poruszających się obiektów, manipulowanie przedmiotami bez kontroli wzrokowej, a także problemy z czytaniem u dzieci starszych.

Fizjoterapia dzieci Warszawa - zapisy

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii

Terapia, w zależności od potrzeb pacjenta, obejmuje stymulowanie widzenia, pobudzanie do patrzenia czy też doskonalenia funkcji wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych. Dobór programu terapeutycznego opiera się na funkcjonalnej ocenie widzenia dziecka oraz obserwacji pod kątem występowania cech charakterystycznych dla korowych zaburzeń widzenia, wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Dzięki rozpoznaniu problemów wzrokowych dziecka oraz wprowadzeniu odpowiednich strategii postępowania, jak również dostosowaniu środowiska do jego potrzeb, dziecko będzie miało szansę na lepsze wykorzystanie widzenia w codziennym funkcjonowaniu. Efektem może być bardziej świadoma uwaga wzrokowa na zabawce, szybsza reakcja na bodźce wzrokowe czy sprawniejsze przepisywanie z tablicy u dzieci w wieku szkolnym.

Terapia widzenia u dzieci


Terapia widzenia u dzieci to proces rehabilitacyjny, który ma na celu poprawę jakości widzenia u dzieci z różnymi problemami w tej dziedzinie. Celem terapii jest poprawienie zdolności dziecka do percepcji obrazów, rozpoznawania kształtów, rozróżniania kolorów i ostrości wzroku.

Dlaczego dzieci potrzebują terapii widzenia?

Dzieci mogą potrzebować terapii widzenia z różnych powodów, w tym z powodu problemów związanych z: Terapia widzenia może pomóc dzieciom w poprawie ich zdolności do przetwarzania i interpretowania informacji wzrokowych, co może przyczynić się do poprawy ich funkcjonowania w szkole i w codziennym życiu.

Jakie są metody terapii widzenia u dzieci?

Terapia widzenia u dzieci jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Obejmuje ona wiele różnych technik i metod, w tym:

Jakie są korzyści terapii widzenia u dzieci?

Korzyści terapii widzenia u dzieci są liczne i obejmują:

Czy terapia widzenia jest skuteczna?

Tak, terapia widzenia jest skuteczną metodą terapeutyczną w poprawie zdolności dziecka. Oprócz problemów związanych z ruchem i percepcją, dzieci mogą mieć również trudności związane z widzeniem. Terapia widzenia jest procesem polegającym na rozwijaniu umiejętności percepcyjnych, takich jak percepcja przestrzeni, percepcja kolorów i percepcja kształtów. Terapia ta może pomóc dzieciom w poprawie ich zdolności do widzenia i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Istnieją różne rodzaje terapii widzenia, a ich wybór zależy od indywidualnych potrzeb dziecka. Jednym z nich jest trening percepcji wzrokowej, który pomaga w lepszym postrzeganiu i analizowaniu obrazów. Inny to trening koordynacji wzrokowo-ruchowej, który pomaga w poprawie zdolności dziecka do skupienia uwagi na jednym obiekcie i ruchu oczu w odpowiednim kierunku. W terapii widzenia używane są różne narzędzia i techniki, takie jak gry, zabawy i ćwiczenia. Ważne jest, aby terapeuta odpowiednio dobrał narzędzia i techniki, aby były one odpowiednie dla indywidualnych potrzeb dziecka. Terapia widzenia jest szczególnie pomocna dla dzieci z problemami w nauce, takimi jak trudności z czytaniem lub pisaniem. Poprawa zdolności percepcyjnych może pomóc w zwiększeniu skuteczności nauki i poprawieniu wyników szkolnych.

Wniosek

Terapia widzenia jest ważnym procesem w leczeniu dzieci z trudnościami percepcyjnymi. Poprawa zdolności percepcyjnych może pomóc dzieciom w zwiększeniu ich zdolności do nauki i poprawieniu wyników szkolnych. Warto pamiętać, że każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia do terapii.
ZAPISZ SIĘ