Terapia Widzenia

Terapia widzenia


Jest to terapia podczas której pracuje się nad rozwijaniem umiejętności posługiwania się wzrokiem. Skierowana jest do dzieci, których rodzice mają obawy i wątpliwości dotyczące funkcjonowania wzrokowego dziecka. Mogą to być między innymi brak lub ograniczone możliwości zatrzymywania spojrzenia na zabawce, trudności ze śledzeniem poruszających się obiektów, manipulowanie przedmiotami bez kontroli wzrokowej, a także problemy z czytaniem u dzieci starszych.

Terapia, w zależności od potrzeb pacjenta, obejmuje stymulowanie widzenia, pobudzanie do patrzenia czy też doskonalenia funkcji wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych. Dobór programu terapeutycznego opiera się na funkcjonalnej ocenie widzenia dziecka oraz obserwacji pod kątem występowania cech charakterystycznych dla korowych zaburzeń widzenia, wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Dzięki rozpoznaniu problemów wzrokowych dziecka oraz wprowadzeniu odpowiednich strategii postępowania, jak również dostosowaniu środowiska do jego potrzeb, dziecko będzie miało szansę na lepsze wykorzystanie widzenia w codziennym funkcjonowaniu. Efektem może być bardziej świadoma uwaga wzrokowa na zabawce, szybsza reakcja na bodźce wzrokowe czy sprawniejsze przepisywanie z tablicy u dzieci w wieku szkolnym.

ZAPISZ SIĘ