Turnus Pokarmowy Restart

Turnus Pokarmowy Restart


Turnus jedzeniowo-żywieniowy trwa 5 dni od poniedziałku do piątku. Dzień turnusowy obejmuje grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne – uczestniczy w nich dziecko oraz jego opiekun. Zajęcia grupowe obejmują grupową stymulację jedzeniową. Celem tych zajęć jest:

 • dostarczenie informacji sensorycznych związanych z jedzeniem
 • zapoznawanie ze społecznym aspektem spożywania posiłków
 • wspólne przygotowanie posiłków
 • zdobywanie dobrych doświadczeń związanych z jedzeniem
 • przygotowanie dziecka oraz opiekunów do prowadzenia dalszej pracy terapeutycznej
 • w domu

Po zakończeniu turnusu każde dziecko otrzymuje opis osiągnięć z turnusu, jak i zalecenia do dalszej pracy w domu. Treść indywidualnych zajęć z logopedą jest dostosowana do potrzeb małego pacjenta, ale również oparta na przygotowanym wcześniej planie pracy terapeutycznej mającym na celu przygotowywanie dziecka do zajęć grupowych. W zależności od jego potrzeb prowadzona jest nauka żucia, picia, ćwiczenia z zakresu terapii sensoryczno – motorycznej, zabawy manualne, sensoryczne. W trakcie turnusu pracę logopedów wspomaga psycholog i dietetyk. Każdy z w/w specjalistów poprowadzi 1,5 godzinny warsztat.

Cena turnusu dziennie obejmuje:

 • 1,5h zajęć grupowych
 • 1 h indywidualnych zajęć z neurologopedą
A także:
 • 1,5 godzinny grupowy warsztat z dietetykiem dla rodziców
 • indywidualną konsultację dietetyczną dla każdego Dziecka – jej termin ustalony zostanie indywidualnie, odbędzie się w trakcie tygodnia turnusowego.
 • 1,5 godzinny grupowy warsztat z psychologiem dla rodziców
 • indywidualną konsultację z psychologiem – jej termin zostanie ustalony indywidualnie, odbędzie się w trakcie tygodnia turnusowego

ZAPISZ SIĘ