Turnus Pokarmowy Restart

Turnus Pokarmowy Restart


Turnus przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w karmieniu i/lub zaburzeniami połykania. Skorzystać z niego mogą również niemowlęta i dzieci małe karmione enteralnie przez sondę nosowo - żołądkową albo gastrostomię odżywczą, które mogą już jeść doustnie. Metody i techniki wykorzystywane w trakcie zajęć dopasowane będą do możliwości dziecka(min. kinesiotaping, terapia ustno twarzowa wg RCM Castillo Moralesa), a także etapu rozwoju funkcji pokarmowych danego dziecka. Przed turnusem zapoznam się z dokumentacją dziecka, przeprowadzę wywiad online i rozmowę z rodzicami dziecka, a także wspólnie zaplanujemy działania na czas turnusu. Celem tych zajęć jest:

  • dostarczenie informacji sensorycznych związanych z jedzeniem
  • zapoznawanie ze społecznym aspektem spożywania posiłków
  • wspólne przygotowanie posiłków
  • zdobywanie dobrych doświadczeń związanych z jedzeniem
  • przygotowanie dziecka oraz opiekunów do prowadzenia dalszej pracy terapeutycznej w domu

Fizjoterapia dzieci Warszawa - zapisy

Szybka interwencja w 24h

Wypełnij formularz z informacjami o Twoim dziecku. W 24h dostaniesz odpowiedź wraz z propozycją dopasowanej indywidualnie terapii

Po zakończeniu turnusu każde dziecko otrzymuje opis osiągnięć z turnusu, jak i zalecenia do dalszej pracy w domu. Treść indywidualnych zajęć z logopedą jest dostosowana do potrzeb małego pacjenta, ale również oparta na przygotowanym wcześniej planie pracy terapeutycznej mającym na celu przygotowywanie dziecka do zajęć grupowych. W zależności od jego potrzeb prowadzona jest nauka żucia, picia, ćwiczenia z zakresu terapii sensoryczno – motorycznej, zabawy manualne, sensoryczne. W trakcie turnusu pracę logopedów wspomaga psycholog i dietetyk. Każdy z w/w specjalistów poprowadzi 1,5 godzinny warsztat.

Cena turnusu dziennie obejmuje:

  • 30 minut zabieg elektrostymulacji obszaru ustno-twarzowego (Aparat Ecostim albo VitaIStim)
  • 45-55 minut- terapia neurologopedyczna nakierowana na rozwój funkcji pokarmowych i trening karmienia (czas trwania w zależności od wieku dziecka) + przed turnusem spotkanie online z rodzicami dziecka (60min)

ZAPISZ SIĘ