Metoda Vojty

Metoda Vojty


Terapia metodą Vojty jest jedną z głównych metod stosowanych w neurorehabilitacji. Metoda ta polega na torowaniu odruchów, a tym samym dąży do odbudowania utraconych bądź zaburzonych wskutek choroby wzorców ruchowych. Podczas stymulacji dziecko układa się w indywidualnie dobrane pozycje oraz naciska się wybrane punkty na ciele tzw. strefy stymulacji. W trakcie wyzwalania obserwuje się odpowiedź ze strony mięśni tułowia i kończyn w postaci skoordynowanych ruchów.

Może być stosowana zarówno, jako jedyna forma terapii jak również, jako baza dla pozostałych metod praktycznie we wszystkich zaburzeniach funkcji ruchowych. Najczęściej rehabilitację tę metodą stosuje się u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, w niedowładach obwodowych kończyn, po operacjach ortopedycznych, u dzieci z wadami postawy oraz w wielu innych przypadkach. Aby terapia była skuteczna powinna być prowadzona kilka razy dziennie, dlatego istotną rolę w procesie usprawniania odgrywają tutaj rodzice, którzy ćwiczą w domu z dzieckiem.

Terapia metodą Vojty przynosi trwałe i szybkie efekty widoczne praktycznie już po pierwszej sesji. Efekt „przetorowania” z reguły utrzymuje się przez kilka godzin i po tym czasie należy zabieg powtórzyć. Zastosowanie niewielu sesji ćwiczeń wykonywanych w domu w relatywnie krótkim czasie pozwala poprawić poziom funkcjonowania ruchowego naszego pacjenta.

ZAPISZ SIĘ